Libochovice

Město v Čechách, 45 km SZ od Prahy, 15 km JJZ od okr. města Litoměřic. R. 1292 byly L. povýšeny na městečko, r. 1560 na město.

Ž. osídlení je doloženo od 1. poloviny 16. stol., ŽO se ustavila snad ve 2. polovině téhož století. R. 1570 žilo v L. 11 ž. rodin, r. 1702 tvořili ž. asi 16 % obyvatel města, r. 1793 tu bydlelo 39 rodin (157 osob), r. 1849 snad maximum 63 rodin, 260 osob (asi 15 %). R. 1880 zde žilo 228 osob ž. vyznání (11 %), r. 1900 už jen 124 osob (5 %), r. 1930 pouze 48 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Ž. čtvrť v Z předměstí, JZ od náměstí. Neznámého stáří, existovala zřejmě už v polovině 17. stol., v 18. stol. se rozšířila. V r. 1809 vyhořela, obnovena byla v klasicistní podobě. Čtvrť tvořilo až 27 domů v několika sousedících uličkách (Koželužská, Nerudova, Kožešnická, Vrchlického aj.). Část domů je dochována.

Poslední synagoga, architektonicky cenná stavba z 2. poloviny 18. stol. v Koželužské ul., přestavěná r. 1835, zbořena r. 1985.

Hřbitov 800 m SZZ od náměstí, Z od komunálního hřb. a od železn. zastávky. Založen r. 1584, naposledy rozšířen r. 1846. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1588, pohřby do 2. svět. války. Velmi cenný hřb. s mnoha náhrobky renesančního a barokního typu byl těžce poškozen vandaly r. 1947 a jeho ničení stále pokračuje.

Židovské obce v okolí:

Budyně nad Ohří

Městečko 6 km V, zbytek ž. čtvrtě, synagoga z 1. poloviny 18. stol., přestavěná v1. polovině 19. stol., dnes nevyužitá, hřbitov z r. 1787, dva starší hřbitovy zanikly beze stopy.

Další významná místa:

Radovesice

Ve vsi Radovesice (2 km SVV) údajně žili do 2. poloviny 16. stol. ž., kteří tehdy přesídlili do Libochovic.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.