Pocta dětským obětem holocaustu

Stejně tak jako projekt Zmizelí sousedé nabízí mladým lidem ve věku 12 -18 let samostatnou práci (dlouhodobý projekt, který může procházet napříč předměty a přispět k tvorbě kurikula školy). Jde o vyhledávání příběhů lidí, kteří žili před 2. světovou válkou v harmonii s okolím, a přesto se jich mašinérie totality bolestně týkala. Projekt Pocta dětským obětem holocaustu však stanovuje trochu odlišná základní obsahová kritéria. Jeho cílem je zabývat se židovskými žáky a studenty převážně té školy, kterou studenti a žáci navštěvují, nalezené informace a poznatky prezentovat vlastní třídě, škole a co nejširší veřejnosti zpracované ve formě výstupu v co největší míře autorském.

Studenti hledají jména a pokud možno tváře mladých lidí (základní informace jsou většinou ve výročních zprávách konkrétních škol v daném regionálním archivu). Studenti mohou ve školních dokumentech zjistit, že v roce 1940 byla náhle ukončena školní docházka některých studentů, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic, za pomoci svědectví prarodičů najít fotografie a dokumenty a vytvořit tak pamětní desku (v digitálním zpracování). Na základě pátrání studentů po zmizelých židovských studentech - kamarádech jejich prarodičů se vrací školám jejich historická identita a dnešním studentům utajená tvář jejich školy v minulosti.

Studenti vytvářejí svůj vlastní projekt - my můžeme pomoci s finální grafickou podobou a digitalizací tak, aby bylo možné výsledky jednotlivých škol propojit do jedné výstavy. Jakmile jsou práce v digitalizované podobě, mohou být také trvale umístěny ve škole nebo kulturním či vzdělávacím zařízení v místě. Pro ukázku přikládáme fotografii vznikající práce skupinky z Obchodní akademie v Chotěboři. Na webové stránce www.zmizeli-sousede.cz lze shlédnout plakát skupiny ZŠ Zámecká Litomyšl.

Ve výstupech projektu může jít o panel, webovou stránku, tisk a prezentaci postupů a výsledků projektu.

Panel:

Tento základní panel, který by měl mít graficky vzájemně konzultovaný vzhled (jehož vznik můžeme finančně podpořit) vzhledem k plánované společné výstavě může být doplněn libovolnou autorskou prací umístěnou podle Vašich možností ve třídě, škole, knihovně apod. v místě vzniku.

Web:

Výsledky vaší práce rádi umístíme na webových stránkách www.poctastatecnym.cz www.zmizeli-sousede.cz i www.holocaust.cz.

Tisk:

Jsou-li splněny parametry (jde o dlouhodobou autorskou práci studentskou), podporujeme tisk prací v rámci našich možností odborně, redakčně i finančně na základě smlouvy o spolupráci a vzájemné propagaci.

Prezentace:

Doporučujeme nahlásit nám začátek práce se skupinou ochotnou prezentovat svou práci (naše možná finanční podpora zahrnuje např. i ubytování a je snazší, je-li dostatečný časový předstih). Prezentace je možná na: seminářích pro učitele vedených Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze (VKC ŽMP), Památníkem Terezín, Magistrátem hlavního města Prahy, mezinárodní setkání účastníků na konci června s podporou Visegrádského mezinárodního fondu.

Výsledné práce také mohou doprovodit putující výstavu Zmizelí sousedé (existuje již ve 4 verzích a navštívila přes třicet míst v ČR) nebo jiné tématicky příbuzné výstavy Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a nabídnout tak další alternativu a logický navazující krok ke zpracovávání tohoto tématu mnoha dalším školám. V závislosti na možnostech jednotlivých škol zajistit si vlastní finanční podporu, na kvalitě materiálů a jejich technickém stavu a ochotě a možnostech dál projekt rozvíjet, se snažíme jednotlivé školy podporovat. Další materiály pak může používat škola pro své vlastní potřeby, v případě souhlasu autorů jako ukázku kvalitního projektu a pro propagaci činnosti školy v rámci vzdělávacích seminářů ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Památníku Terezín aj. V dalších fázích projektu případně pomoci prezentovat práci školy v zahraničí, a to především s pomocí samotných účastníků.

Projekt je podporován organizačně a finančně občanským sdružením Zapomenutí. Jednotlivé projekty můžeme podpořit na základě grantů, o které průběžně žádáme, pokud splňují parametry dlouhodobého autorského studentského projektu (viz metodika Zmizelí sousedé) včetně ochoty prezentace (neformální dobrovolné práce). Přednost mají skupiny, které usilují o finanční spoluúčast a jsou ochotny aktivně se spolupodílet na prezentaci aktivit. Pro usnadnění finanční pomoci potřebujeme vědět o Vaší skupině před zapojením se do projektu a také o průběhu projektu.

Ve VKC ŽMP lze získat zdarma proti podpisu: plakátky k výstavě Zmizelí sousedé a metodiku - motivační materiál projektu Zmizelí sousedé. Kontakt: Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro. Tel: 222 325 172, 222 322 935, fax: 222 318 856.

Možno si zapůjčit zdarma pro školu výstavu o projektu Zmizelí sousedé. Kontakt: Marta Vančurová,martavan@seznam.cz, tel. 603147074.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.