Mikulov

Literatura:

Nezhodová, Soňa. Židovský Mikulov. Brno: Matice moravská, 2006. 424 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Mikulova. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2000. 78 s.

Památník Židovského ústředního musea pro Moravsko-Slezsko. Mikulov: Alfred Engel, 1936. 133 s.

Klenovský, Jaroslav. Jména mikulovských Židů podle starých pozemkových knih. Židé a Morava. 2000, s. 42-45.

Nováček, Silvestr. Mikulovská Republikanische Wehr v boji proti fašismu. Břeclav: Okresní výbor Československého svazu protifašistických bojovníků v Břeclavi, 1988. 54 s.

Nováček, Silvestr. Soupis židovských občanů Mikulova k roku 1938. Židé a Morava. 1995, s. 86-94.

Zuntová, Ivana. Hebrejské epigrafické památky na Moravě. Praha: 1985. 184 s.

Trapp, Moritz. Geschichte der Juden in Nikolsburg. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 444-451.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.