Mikulov

Literatura:

Nezhodová, Soňa. Židovský Mikulov. Brno: Matice moravská, 2006, s. 424.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Mikulova. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2000, s. 78.

Památník Židovského ústředního musea pro Moravsko-Slezsko. Mikulov: Alfred Engel, 1936, s. 133.

Klenovský, Jaroslav. Jména mikulovských Židů podle starých pozemkových knih. 2000, in: Židé a Morava, s. 42-45.

Nováček, Silvestr. Mikulovská Republikanische Wehr v boji proti fašismu. Břeclav: Okresní výbor Československého svazu protifašistických bojovníků v Břeclavi, 1988, s. 54.

Nováček, Silvestr. Soupis židovských občanů Mikulova k roku 1938. 1995, in: Židé a Morava, s. 86-94.

Zuntová, Ivana. Hebrejské epigrafické památky na Moravě. Praha: 1985, s. 184.

Trapp, Moritz. Geschichte der Juden in Nikolsburg. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 444-451.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.