Moravský Krumlov

V něm. pramenech Kromau, Mährisch-Kromau, v 17. stol. též Lichtenstain.

Město na Moravě, 175 km JV od Prahy, 28 km SV od okr. města Znojma. Už na počátku 14. stol. byl M.K. městem.

Nejstarší zmínka o ž. osídlení pochází z r. 1402, ŽO existovala už v 1. polovině 15. stol. R. 1585 tu žilo 26 ž. rodin, r. 193 to bylo 194 osob (14 % obyvatel). Od konce 18. do poloviny 19. stol. smělo ve městě bydlet 49 povolených ž. rodin, později jejich počet klesal. R. 1830 tu žilo 356 osob ž. vyznání, r. 1856 to bylo 276 osob (16 %), r. 1900 už jen 116 osob (5 %), r. 1930 pouze 34 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Jménem je známo téměř 30 zdejších rabínů od 16. stol. Narodil se zde rabín Samuel Baeck (1834-1912 Lešno, Polsko), historik a publicista, otec významného berlínského rabína Lea Baecka (1873-1956).

Zbytek ž. čtvrtě v S části městského jádra, kolem ulice Palackého (západně i východně od katol. farního kostela): v 1. polovině 19. stol. tu bylo 46-49 obytných domů. R. 1945 byla ž. čtvrť (spolu s okolní zástavbou) téměř zničena leteckým náletem.

Synagoga údajně z r. 1547, naposledy přestavěná r. 1900, zničena r. 1945 náletem a zbořena. Přibližně na jejím místě je novostavba českobratrské modlitebny.

Hřbitov 500 m JJZ od zámku, u křižovatky hlavních silnic. Neznámého stáří, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1653, pohřby do 2. svět. války. Cenné náhrobky renesančního a barokního typu. Obřadní síň přestavěná na obytný dům

Klíčová slova

Leo Baeck, Samuel Baeck

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.