Christian Wirth

Tento přesvědčený nacista, chronický násilník a sadista se narodil v roce 1885 a patřil tedy k těm starším velícím důstojníkům Operace Reinhard. Wirth, vyznamenaný veterán První světové války, měl dlouhodobé zkušenosti ze služby v pořádkové i kriminální policii. Od roku 1939 se účastnil programu řízené euthanasie na klinikách Grafeneck ve Württembergu a Brandenburg v Prusku. Tam mimo jiné spolupracoval s Rakušanem Dr. Irmfiedem Eberlem, jedním z pozdějších velitelů Treblinky. V Branderburgu bylo v lednu 1940 pod jeho dohledem provedeno první známé zplynování mentálně retardovaných osob oxidem uhelnatým. Zde se také zrodil nápad maskovat plynové komory jako sprchové místnosti. V polovině roku 1940 se Wirth stal inspektorem všech ústavů euthanasie v Německu. Na jeho návštěvu v Hartheimu později vzpomínal nechvalně proslulý velitel Treblinky Franz Stangl:

Wirth byl hrubý a neotesaný muž. Měl jsem srdce až v kalhotech, když jsem se s ním setkal. Zůstal tenkrát v Hartheimu několik dnů a často se vracel. Pokaždé když byl přítomen, mluvil k nám během oběda. Zde se opět projevovalo to jeho nechutné, hrubé vyjadřování. Když mluvil o nezbytnosti programu euthanasie, nevyjadřoval se v lidských či medicínských termínech...vysmíval se. Mluvil o zbavování se zbytečných 'tlam', a že z těch sentimentálních 'slintů' okolo se mu chce 'blít'.1

V polovině roku 1941 se Wirth angažoval v programu euthanasie v západních oblastech okupovaného Polska. Wirthovy bohaté zkušenosti, jeho stranický entusiasmus, fanatické provádění svěřených úkolů ve spojení s jeho bezcitnou brutalitou a nenávistí k Židům, byly ideálními předpoklady pro funkci velitele prvního z táborů operace Reinhard Belžec. Tam provedl v počátečním období množství experimentů, jejichž výsledků bylo v plné míře využito i v Sobiboru a Treblince. Později se Wirth stal obávaným inspektorem všech táborů operace Reinhard.

Poznámky:

Poznámky

1:

Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka. Bloomington: Indiana University Press, 1987. 437 s.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.