Transporty vypravené z Kladna

Historie židovského osídlení Kladna

Kladno získalo na významu až v 19. století v souvislosti s nálezem uhlí ve svém okolí a v roce 1870 bylo povýšeno na město. Historie kladenské židovské komunity začíná až v tomto období, protože Židé se zde až do 18. století nesměli usazovat. První židovská rodina je v Kladně doložena na konci 18. století. První veřejná modlitebna byla v Kladně zřízena roku 1864 a samostatná židovská obec zde byla založena roku 1893.

Více na pracovní kartě Deportace z Kladna

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Kladně, odkud byli Židé z města a okolí deportováni, se shromaždiště nacházelo v objektu bývalého Učitelského ústavu Marie Egemové, v budově nacházející se v ulici Víta Nejedlého 1575.

Seznam transportů z Kladna

Z Kladna byly vypraveny dva velké transporty do Terezína s označením Y, Z. Bylo jimi deportováno celkem 1631 osob. Konce války se dožilo jen 123 z nich.

Vzpomínka Petra Herrmanna

Bar micva jsem neměl, protože by přišlo na moje třinácté narozeniny v r. 1939, kdy už byli v protektorátě Němci a krátce před mými narozeninami dokonce v Kladně v důsledku vraždy jednoho německého poddůstojníka bylo prakticky stanné právo. Takže v této situaci vůbec nebylo možné nejenom navštívit synagogu, ale shromáždit jakýkoliv počet lidí. To bylo v té době, kdy už začla také postupně platit různá protižidovská opatření a já jsem byl vyloučen z další účasti na škole, na gymnáziu. Asi po dobu jednoho roku jsme s několika židovskými kladenskými dětmi dostávali domácí vzdělávací kurzy od členů židovské obce podle osnov a direktiv, které byly připraveny Pražskou židovskou náboženskou obcí. To bylo možné ovšem jen po dobu jednoho roku, pak jsme dělali dokonce v Praze zkoušky, v Maislově l8. Pak už nebylo možné nic jiného než pracovat.

Více na pracovní kartě Deportace z Kladna

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Kladně a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Kladna a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Kladna

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Kladnem spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Kladna, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Zpráva Policejního úřadu v Kladně o protižidovských heslech a dopisech

Originální digitalizovaný dokument Státního policejního úřadu v Kladně.

více…

Omezení židovských obyvatel Českých Budějovic

Originální digitalizovaná vyhláška Vládního policejního úřadu v Kladně.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.