Závěr

Nacistická perzekuce osob označených za cikány a cikánské míšence se v Protektorátu Čechy a Morava dotkla většiny tam žijících Romů a Sintů. Protektorátní vláda postupně přijala všechna „proticikánská“ nařízení, která byla během třicátých let realizována v nacistickém Německu. Romové byli nuceni se usadit a byli pod stálým policejním dohledem. Od poloviny 1942 byla nacisty uskutečňována otevřeně rasistická politika. V létě 1942 byl přijat výnos o potírání tzv. cikánského zlořádu a proveden soupis cikánů a cikánských míšenců, na základě něhož byla asi třetina osob označených za cikány uvězněna v nově vytvořených cikánských táborech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. V době jejich existence od léta 1942 do léta 1943 v nich bylo uvězněno zhruba 2 700 mužů, žen a dětí, z nichž téměř 540 tam kvůli katastrofálním životním podmínkám zahynulo.

Závěrečnou fází pak byl výnos vůdce SS Heinricha Himmlera z prosince 1942, který stanovil pro všechny cikány a cikánské míšence z Říše a jí podřízených území internaci ve vyhlazovacím KT Auschwitz-Birkenau. A tak bylo dalších 4 500 protektorátních cikánů a cikánských míšenců od března 1943 v několika hromadných transportech odvezeno do cikánského tábora v Osvětimi, kde většina z nich zahynula. Tyto oběti patří k více než 5 000 Romů, Sintů a dalších osob označených za „cikány“ z území dnešní České republiky, kteří byli zavražděni v rámci nacistického pronásledování „cikánů“.

Pronásledování cikánů na území Protektorátu prováděné zdejšími orgány bylo ve své podstatě součástí konečného řešení cikánské otázky řízeného z Říše. V různé intenzitě a míře se na něm podílelo velké množství českých občanů, kteří zastávali pozice na nejrůznější úrovni. Česká většinová společnost, mající v sobě silně zakořeněné předsudky a stereotypy vůči Romům a Sintům, tak nesla svůj díl zodpovědnosti za spáchané zločiny.

Seznam použité literatury:
 • Rickmann, Anahid S. „Rassenpflege im völkischen Staat“. Zum Verhältnis der Rassenhygiene zur nationalsozialistischen Politik. Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 2002.
 • Nečas, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). Brno: Knižnice Matice moravské, 2005. 475 s.
 • Nečas, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 132 s.
 • Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. In: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994.
 • Nečas, Ctibor. Holocaust českých Romů. Praha: Prostor, 1999. 173 s.
 • Nečas, Ctibor. Andŕoda taboris. Tragédie protektorátních cikánských táborů v Letech a v Hodoníně. Brno: 1995.
 • Nečas, Ctibor. Nemůžeme zapomenout. Našti bisteras. Nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských pamětníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Oloumoci, 1994. 244 s.
 • Nečas, Ctibor. Nad osudem českých a slovenských Cikánů 1939-1945. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1981. 180 s.
 • Schmidt, Zilli. Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer deutschen Sinteza. Berlin: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 2020.
 • Serinek, Josef, Tesař, Jan a Ondra, Josef. Česká cikánská rapsodie. Praha: Triáda, 2006.
 • Memorial book: The Gypsies at Auschwitz-Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau = Gedenkbuch: Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau: The gypsies at Auschwitz-Birkenau. München: Saur, 1993.
 • Váša, Pavel a Trávníček, František. Slovník jazyka českého. Praha: Fr. Borový, 1937.
 • Zimmermann, Michael. Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage. Hamburg: Christians, 1996. 547 s.
 • Benz, Wolfgang, Distel, Barbara a Königseder, Angelika. (Hg.): Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 8. München: 2008.
 • Aly, Götz. Die restlose Erfassung: Volkszählen, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Fischer, 2000.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.