Křišťálová noc v Jablonci nad Nisou

Foto: F. Banyai, judaica.cz

V době, kdy v Jablonci probíhala křišťálová noc, 10. listopadu 1938, zůstala ve městě už jen malá část bývalé židovské komunity. Většina odešla po zabrání Sudet nacisty, mnoho z nich se zpočátku uchýlilo do blízkého Turnova. Přesto byla zdejší synagoga v odpoledních hodinách vyrabována a kolem 17 hodiny zapálena. Podařilo se z ní však zachránit svitek Tóry, který se dostal až do amerického Marylandu, kde je vystaven. Dav též strhával vývěsní tabule židovských obchodů a ničil vnitřní zařízení.

Podle hlášení okresního úřadu v Semilech byli vzati do vazby všichni zdější Židé, v čele průvodu hnán jeden místní žid, jméno nepodařilo se zjistiti, který měl na prsou tabulku s nápisem: Ich bin ein Saujude (Jsem svinský žid.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.