Dolní Kounice

V něm. pramenech Kanitz.

Město na Moravě, 185 km JV od Prahy, 18 km JZ od okr. města Brna. Na počátku 14. stol. byly už D.K. městečkem, na město byly povýšeny r. 1737.

Ž. osídlení údajně existovalo už ve 14. stol., doloženo je od 2. poloviny 16. stol. R. 1674 tu žilo 16 rodin, r. 1751 už 78 ž. rodin, od konce 18. do poloviny 19. stol. smělo v městečku bydlet 111 povolených rodin: r. 1790 to bylo 439 osob, r. 1834 už 614 osob (asi 23 % obyvatel) a r. 1850 maximum 649 osob. R. 1880 tu žilo 285 osob ž. vyznání (10 %), r. 1900 už jen 172 osob (5 %), r. 1930 pouze 53 osob (1 %). Náboženská obec existovala zřejmě už v poslední třetině 16. stol. Po 2. svět. válce nebyla obnovena.

Od poloviny 17. stol. do r. 1713 se v D.K. konalo pět moravských zemských rabínských synod. Jménem je známo 19 zdejších rabínů od počátku 17. stol. Narodil se tu mostecký rabín a pozdější americký historik Gotthard Deutsch (1859-1921), pocházeli odtud předkové býv. rakouského kancléře Bruna Kreiského (1911-1990).

První ž. čtvrť nebo ulice bývala nejpozději od 2. poloviny 16. stol. na JV okraji městečka. Koncem třicetileté války, před polovinou 17. stol. odtud ž. rodiny přesídlily do pozdějšího ghetta na druhém konci městečka. V blízkosti staré ž. čtvrtě ležel i starý hřbitov: 350 m J od zámku, 50 m Z od silnice vedoucí do Pravlova. Založen snad v 15. stol., pohřby do 2.pol. 17. stol., poslední náhrobky odvezeny údajně v 1. polovině 20. stol. Dnes sad s jedním nečitelným náhrobkem.

Druhá ž. čtvrť Z od hlav. náměstí, u autobusového nádraží. Založena byla zřejmě po r. 1645, po zničení městečka (tedy asi i starého ž. sídliště) za třicetileté války. Sestávala ze 2-3 malých náměstíček a několika uliček. R. 1674 bylo v ghettu 16 domů, v 18.-19. stol. až 32 většinou patrových domů. Ve 2. polovině 19. stol. a po r. 1950 byla větší část domů zbořena.

Synagoga ve V části ž. čtvrtě. Postavena v polovině 17. stol. (portál datován 1652), stavebně upravena v 18. a 19. stol. Bohoslužby do 2. svět. války, později využitá jako skladiště a garáž. Cenná stavba s dochovanými hebr. nástěnnými nápisy v interiéru. Po r. 1993 začala odborná rekonstrukce budovy.

Nový hřbitov 120 m J od synagogy. Založen r. 1680, naposledy rozšířen v 19. stol. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1688, pohřby do 2. svět. války, Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu, celkem asi 1 500 náhrobků.

Klíčová slova

Gotthard Deutsch, Bruno Kreiský

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.