Kabala

Přijetí.

Původně označení ústní tradice (v protikladu k psanému zákonu - Tóra). Později přeneseno na židovskou mystiku, jejíž ústřední myšlenkou je kontinuální vztah mezi člověkem a Bohem, k němuž se věřící může přiblížit pomocí intenzivních modliteb a kontemplace.

Hlavní spisy filosofické kabaly jsouSefer Jecira (Kniha stvoření), Sefer ha-bahir (Kniha lesku) a Zohar (Kniha záře), jehož autorství je připisováno Šimonu bar Jochajovi (2. století n. l.)

Rozkvět zažilo toto učení ve španělském centru (sefardé), odkud se po vyhnání Židů (r. 1492) a také díky chasidismu rozšířilo do Evropy.

Klíčová slova

Šimon bar Jochaj

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.