Příběh Desidera Ornsteina

Bezprostředně po okupaci českých zemí německými vojsky 15. března 1939 dolehla na Židy nelítostná perzekuce. Mezi prvními postiženými byli židovští lékaři, kteří nesměli vykonávat své povolání. Patřil mezi ně i zlínský zubař Desider Ornstein (čti Ornštajn), který nestihl včas uprchnout do zahraničí a náhle se s rodinou ocitl v existenční pasti. Strach z Němců a hrůza z budoucnosti dohnaly dr. Ornsteina k zoufalému a krvavému činu.

Otřesnou událostí byl 22. března 1939 šokován celý Zlín. Dr. Ornstein ve svém domku v Lipové ulici břitvou podřezal své děti - dvanáctiletou Evu a pětiletého Petra a pak se vrhl i na manželku Kamilu, která se vrátila z nákupu. Ta se útoku manžela ubránila a začala volat o pomoc. Desider Ornstein utekl z domu do hotelu Společenský dům a z okna v posledním desátém patře se vrhl na dlažbu...

Tato otřesná tragédie (ve Zlíně se dnes o ní prakticky neví) svědčí o tom, do jakých mezních situací se Židé dostávali. Zlověstně předznamenala utrpení a smrt šesti milionů evropských Židů, kteří se v letech druhé světové války ocitli ve spárech nacistů. Zemřeli stejně zbytečně a nesmyslně jako dr. Ornstein a jeho děti kvůli jedinému absurdnímu provinění - příslušnosti k židovské víře či národnosti.

A jaký byl osud nebohé matky a vdovy Kamily Ornsteinové? Nemohla dál žít sama a bez prostředků v domku, který ji připomínal hroznou událost. Odstěhovala se brzy ke svému bratrovi Otto Ledererovi do Prahy a tam ji také zastihl osud, který by velmi pravděpodobně čekal i manžela a děti.

V červnu 1942 byla zařazena do transportu s označením AAh, kterým byla odeslána skupina 1000 Židů z Prahy na východ. Tam se osud Kamily Ornsteinové naplnil. V Majdanku byli z transportu odděleni muži od 16 do 50 let, v Sobiboru byli zastřeleni všichni nemocní umístění ve zvláštním vagónu. Konečnou stanicí transportu byl Ujazdów. Část vězňů tam pracovala v nelidských podmínkách při vysoušení bažin, část byla rovnou postřílena, přičemž byli donuceni si před popravou vykopat hrob. Z celého transportu přežili dva lidé...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.