Nýřany

Foto: Město Nýřany

O historii židovského osídlení Nýřan se dochovalo velice málo údajů. Jediné zmínky o židovské komunitě ve městě obsahuje městská kronika, kde lze najít informace o rozvrstvení obyvatel podle národností a vyznání. Podle zápisu v kronice tedy žilo ve městě v roce 1921 15 židů a 39 občanů uznávalo náboženství izraelitů. Následují strohé údaje o počtu obyvatel Nýřan vyznávajících izraelitské náboženství: r. 1880 – 48, 1890 – 70, 1900 – 59, 1910 – 64, 1921 – 39, 1930 - 34, 1938 – 9.

Na konci 19. století však byla ve městě i přes malý počet členů židovské obce vystavěna synagoga, která se stala terčem útoku při "křišťálové noci" v listopadu 1938.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.