Hranice

V něm. pramenech Weisskirchen, Mährisch-Weisskirchen.

Město na Moravě, 245 km JVV od Prahy, 23 km SV od okr. města Přerova. H. byly založeny jako město r. 1276.

Ž. osídlení údajně začalo mezi r. 1475-1553, doloženo je od r. 1611. V polovině 17. stol. se zde usazovali ž. uprchlíci z Ukrajiny. R. 1753 žilo v H. 115 ž. rodin, od konce 18. stol. do poloviny 19. stol. tu smělo bydlet 120 povolených rodin (r. 1830 to bylo 659 osob). R. 1857 žilo v H. maximum 802 osoby ž. vyznání (asi 13 % obyvatel), r. 1900 už jen 462 osob (5 %), r. 1930 pouze 192 osob (1 %). - Náb. obec, doložená už r. 1637, byla po 2. svět. válce obnovena, ale brzy změněna na synagogální sbor (činný do r. 1969).

V H. se narodili něm. píšící spisovatel Jakob Julius David (1859-1906 Vídeň) a Isidore Singer (1859-1939 New York), vydavatel 12dílné The Jewish Encyclopedia (1901-09) a zakladatel Americké ligy pro lidská práva. - Podle starého ž. názvu města je utvořeno příjmení Reinitz.

Ghetto bývalo od 1. pol. 17. stol. v Janáčkově ul. (vedoucí ze SZ rohu hlav. náměstí k zámku). Od r. 1637 se skládalo ze 16 domů. V čp. 728 s podloubím býval ž. obecní dům a do r. 1936 rabinát, v čp. 733 škola, v čp. 740 rituální lázeň.

Od r. 1836 existovala ještě menší ž. čtvrť, vzniklá rozparcelováním zrušené manufaktury fajánsového zboží (býv. hospodářského dvora) v Horní ul., S od centra: asi 7 domků a špitál. Areál byl po 2. svět. válce zbořen.

Synagoga mezi Janáčkovou ul. a linií městských hradeb, ve dvoře ž. obecního domu čp. 728. Postavena r. 1863-64 v novorománském slohu na místě starší synagogy ze 17. nebo 18. stol. Bohoslužby do 2. svět. války, od r. 1943 využitá jako městské muzeum.

Poslední modlitebna bývala v letech 1955-69 na hlavním náměstí v čp. 8/9. Byl zde aron ha-kodeš z tovačovské synagogy. Modl. sloužila i pro lázeňské hosty léčící se v Teplicích nad Bečvou. Místnosti jsou dnes využité jako prodejna aj.

Hřbitov ve Zborovské ul., SV od synagogy a od zámku. Založen pravděpodobně v polovině 17. stol., pohřby do r. 1956. Je zde pohřben Julius Freud (zemř. r. 1858), bratr Sigmunda Freuda, průkopníka psychoanalýzy. R. 1989 byl hřb. městským úřadem zdemolován, jeho plánovaná likvidace však byla zastavena a v letech 1991-95 byl (ze zbylých náhrobků, nejstarší z r. 1687) rekonstruován.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.