Zachránci a zachránění

Vzorová hodina

Výukovou lekci v rozsahu 90 minut lze realizovat online formou distanční výuky, zároveň jí lze ale také použít i v prezenční výuce.

Využití

a) pro třídy, které navštívily výstavu o Anne Frankové jako návazný, rozvíjející program, který je možné použít také jako reflexi po návštěvě výstavy;
b) pro třídy, které na výstavu teprve půjdou jako příprava a motivace;
c) pro průvodce výstavou v rámci jejich přípravy nebo po skončení projektu na jejich škole jako návazný vzdělávací program rozvíjející vědomosti a dovednosti, získané na výstavě;
d) pro všechny žáky v odpovídající věkové cílové skupině, kteří mohou lekci využít při výuce moderních dějin (kapitola Moderní doba) nezávisle na výstavě Nechte mě být, jaká jsem.

Pomůcky

Všechny dostupné materiály jsou umístěny v elektronické podobě na padletu Zachránci a zachránění.

Kontextové informace

Od roku 1935 platí v Německu tzv. norimberské zákony (viz slide s obrázkem), v protektorátu začínají platit od 16. 3. 1939. Lidé označení za Židy tak postupně pozbývají svých práv, ocitají se v tzv. ghettu beze zdí a od podzimu 1941 čekají na povolání do transportu.

Zároveň se objevují projevy solidarity a pomoci - viz slide s dvěma až třemi obrázky z komiksu Anne Franková - komiksový životopis.
(7 min)

Evokační otázky - práce ve skupinách

  • Proč se lidé rozhodnou pomoci?

  • Existuje nějaká definice zachránce?

(5 min)

Společná prezentace oken skupin

  • k čemu ve skupinkách dospěli

(5 – 7 min)
 

Práce ve stejných skupinách

Vyznačte na časovou osu významná rozhodnutí, které museli na své životacestě/roadmap udělat lidé z vašeho medailonku.

Pomůcky: medailonky, připravený padlety se jménem osoby/osob, jejich fotkou, medailonky - ve skupině se na rozhodnutích shodněte.

(15 min)

Společně

Představte během 3 minut osoby z vašich medailonků a jaká rozhodnutí museli ve svém životě udělat.

(14 min)
 

Nové skupiny

Skupiny je potřeba rozdělit tak, že se v každé potakjí po jednom z předchozích skupin. K dispozici tak mají všechny 4 časové osy.

Úkoly:

  • Mají zachránci něco společného?

  • Jaké byly jejich motivy?

  • Co vás zaujalo?

(7 min)

Společná prezentace

(8 min)

Volně komentujte tento výrok (společně)

Dělali jsme pouze to, co je pro lidské bytosti samozřejmé: pomoci lidem v nouzi.

– Miep Giesová

(5 min)

Shrnutí lektorky

Viz slide s přehledem Spravedlivých mezi národy.

(3 min)
 

Reflexe

Pětilístek na slovo Zachránce – slovo Zachránce bude řečeno až při zadání: kdo chce, může přečíst/ukázat; v padletu je pdf se strukturou a popisem, píší si sami na papír.

 

(5 min)

Cca 80 min


Lekce byla vytvořena v rámci projektu Nechte mě být, jaká jsem - vrstevnické vzdělávání a historická gramotnost podpořeném MŠMT v roce 2021.

MSMT_logo_text_grey_cz.jpg

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.