Krnov

V něm. pramenech Jägerndorf.

Město ve Slezsku, 230 km V od Prahy, 20 km SV od okr. města Bruntálu. V 1. polovině 13. stol. byl už K. městem.

Nejstarší ojedinělá zmínka o ž. osídlení (týkající se duchovního, tedy snad existovala náb. obec) pochází z r. 1386. R. 1535 bylo ž. obyvatelstvo z krnovského knížectví vypovězeno a nejpozději koncem století musely ž. rodiny opustit i město K. Pozoruhodné privilegium z r. 1625, povolující ustavení početné sefardské obce v K., zřejmě nebylo realizováno. Novodobé ž. osídlení začíná až v polovině 19. stol.: r. 1848 zde žilo 5 ž. rodin, r. 1860 už 17 rodin, r. 1890 maximum 570 osob ž. vyznání (4 % obyvatel), r. 1930 už jen 318 osob (1 %).

R. 1853 se ustavil náb. spolek (jako součást ŽO Osoblaha), který byl r. 1877 změněn na samostatnou ŽNO. Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena (modlitebnu měla v soukromém bytě) a později změněna na synag. sbor (zaniklý po r. 1957).

Synagoga na V okraji městského jádra, na nároží Soukenické a Barvířské ul. Postavena r. 1871 na místě hradeb. Novorománská budova se dvěma věžemi, nad aron ha-kodešem mívala pěvecký kůr. Bohoslužby do r. 1938, v nacistickém období využita jako tržnice (vnitřní zařízení zničeno), po r. 1960 jako sídlo Státního okresního archivu Bruntál.

Hřbitov 1 500 m JV od synagogy, na Opavské tř., vchod z ul. V osadě. Založen r. 1873, pohřby do r. 1968. Po r. 1987 postupně demolován, plánovaná likvidace však byla po r. 1989 zastavena. Umělecky hodnotné náhrobky, historizující tumba z r. 1910.

Židovské obce v okolí:

Bruntál

též: Freudenthal,

Město 20 km JZ, poslední modlitebna v obyt. domě využitá jako součást bytu, zbytek hřbitova z poslední čtvrtiny 19. stol., demolovaného nacisty, narodil se tu významný chemik Ernst Berl (1877-1946 Pittsburgh, USA). V letech 1941-45 byl v B. malý koncentrační tábor pro ž. ženy, pobočka tábora Osvětim. Podobný tábor byl i v obci Světlá / Lichtvard, Lichtenwerden (20 km JZZ).

Město Albrechtice

též: Olbersdorf Stadt, Stadt Olbersdorf

Městečko 12 km SZ, spolek doložen v 1. čtvrtině 20. stol., narodil se zde spisovatel a publicista František Feigel, pseud. Gel (1901-1972 Praha).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.