Vojkovice

Ves v Čechách, 24 km S od Prahy, 10 km JZ od okr. města Mělníka.

O počátcích ž. osídlení se zprávy nedochovaly. R. 1724 žily ve V. 2 ž. rodiny, v polovině 18. stol. 1 rodina (a dalších 7 rodin v okolí), v polovině 19. stol. asi 4 rodiny. Na počátku 20. stol. už ve V. nežil žádný obyvatel ž. vyznání. - ŽO se ustavila snad kolem r. 1800. Ještě r. 1870 měla 70 platících členů a udržovala konfesijní školu, r. 1893 byla připojena k ŽNO Postřižín.

Zbyteksynagogy za V stranou návsi, ve dvoře za býv. ž. domem čp. 25. Postavena v letech 1808-14 v prostém klasicistním slohu, zvětšena r. 1834. Pravidelné bohoslužby do r. 1893, od té doby nevyužitá a postupně devastována (parochety byly uloženy v muzeu v Kralupech n. Vlt.). Dochováno obvodové zdivo, vnitřní prostor je využitý jako dvorek.

Hřbitov ve V. nebyl, pohřbívalo se ve Spomyšli.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Horní Beřkovice

též: Ober-Berschkowitz

6 km SSZ, modlitebna doložena v 18.-19. stol.

Klecany

13 km JJV, modlitebna údajně existovala v 19. stol.

Obříství

7 km V, modlitebna existovala v polovině 19. stol.

Postřižín

7 km J, malá synagoga z poloviny 19. stol. adaptovaná na byt, hřbitov z počátku 19. stol.

Přemýšlení a Brnky

Ve vsích Přemyšlení (14 km JJV) nebo Brnky (15 km JJV) byla modlitebna v 1. pol. 19. stol.

Další významná místa:

Panenské Břežany

též: Jungfern-Breschan

Na velkostatku Reinharda Heydricha ve vsi Panenské Břežany (10 km JV) pracovala v letech 1942-43 velká skupina ž. vězňů (54 z nich později zahynulo v konc. táborech).

Spomyšl

U vsi Spomyšl (4 km SSZ) je hřbitov údajně ze 17. stol. s čitelnými náhrobky od 1. pol. 18. stol., kdysi snad patřící k ŽO Horní Beřkovice, později k ŽO Vojkovice.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.