Literatura:

  • Petrův, Helena. Právní postavení židů za Protektorátu Čechy a Morava ( 1939 - 1941 ). Praha: Sefer, 2000.

  • Hyndráková, Anna, Krejčová, Helena a Svobodová, Jana. Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha: ÚSD AV ČR - Maxdorf, 1997. 491 s.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.