Zákaz vstupu a prodlévání Židů na vltavských březích v centru Prahy

Do oblasti vyhlášek omezujících styk nežidovského obyvatelstva se Židy spadá zákaz setrvání Židů na obou březích Vltavy v úseku mezi železničním mostem na Smíchově a Hlávkovým mostem. Toto nařízení vyšlo dne 29. července 1941. Všechna nařízení spadající do této skupiny měla sloužit jednak k znepříjemnění podmínek židovské menšině a také k větší kontrole jejího pohybu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.