Pronásledování a genocida Romů v českých zemích

Romové na našem území žili od dob středověku, povětšinou kočovali a živili se příležitosnými pracemi. Od začátku 20. století však část z nich žila usazeně a integrovala se do většinové společnosti. Přesto byl již v roce 1927 československými úřady přijat zákon o potulných cikánech, jehož cílem bylo omezit občanská práva Romů.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.