Transporty vypravené z Mladé Boleslavi

Historie židovského osídlení Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav byla založena jako hrad Boleslavem II. koncem 10. století. Na město byla povýšena Ferdinandem I. roku 1528 a v roce 1600 se zařadila mezi královská města. První doklad o židovském osídlení pochází z roku 1471, Židé v Mladé Boleslavi však pravděpodobně byli usazeni mnohem dříve.

Přijetí Mladé Boleslavi mezi královská města přineslo zdejší židovské komunitě dobré podmínky pro její rozvoj. V roce 1620 zde žilo 126 osob židovského vyznání, o 67 let později již 775.

Více na pracovní kartě Deportace z Mladé Boleslavi

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Mladé Boleslavi bylo shromaždiště zřízeno v hradě na Staroměstském náměstí 1.

Seznam transportů z Mladé Boleslavi

Z Mladé Boleslavi byly vypraveny dva transporty s označením Cl a Cm. Dohromady jimi bylo deportováno 1043 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo jen 48 z nich.

Vzpomínka Jiřího Munka

My jsme jeli do Terezína v lednu 1943, ještě normálně vlakem přes Mladou Boleslav, kde bylo shromaždiště na mladoboleslavském hradě. Z vlaku mám zážitek, když jsme jeli lokálkou z Brandýsa s hvězdou, ruksaky a kufry, že jsem si i jako dítě všiml, že někteří lidé se nám smějí.

Více na pracovní kartě Deportace z Mladé Boleslavi

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Mladé Boleslavi a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Mladé Boleslavi a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Mladé Boleslavi

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Mladou Boleslaví spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Mladé Boleslavi, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.