Třetí prováděcí nařízení k nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 ze dne 26. ledna 1940

Na základě § 11., odst. 1. nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 se stanoví:

§ 1

(1) Židé, židovské podniky a sdružení židovských osob mohou předměty ze zlata, platiny a stříbra jakož i drahokamy a perly, nalézající se v jejich vlastnictví nebo spoluvlastnictví, se zvláštním písemným svolením prodati

obchodní společnosti s r. o. Hadega

V Praze II., Hybernská ulice 32n,

(místo pro zužitkování). Totéž platí pro jinaké skvosty a umělecké předměty, pokud cena za jednotlivý předmět nebo jednu sbírku předmětů přesahuje částku 10.000 K.

(2) Práva třetích osob na předmětech jmenovaných v odstavci 1. nepřekážejí prodeji; výtěžek nastupuje na místo zcizených předmětů.

§ 2

Návrh na udělení svolení jest učiniti u místa pro zužitkování. Svolení udílí Říšský protektor.

§ 3

Předpisu § 1. použije se na zcizení jmenovaných předmětů cestou exekuční nebo na základě práva třetích osob k jejich zužitkování.

§ 4

Osoby propadlé trestu za nepřihlášení jmenovaných předmětů dosáhnou beztrestnosti, požádají-li do 31. března 1940 o svolení ke zcizení hodnot, na něž se trestný čin vztahuje. Trestní řízení již zahájená se za tohoto předpokladu zastavují.

V Praze dne 26. ledna 1940.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě

v zastoupení K. H. Frank

státní sekretář

Věstník říšského protektora, č. 7/1940, s. 44.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.