Hořepník

V něm. pramenech Horschepnik, Härtlings.

Obec v Čechách, 80 km JV od Prahy, 12 km SZ od okr. města Pelhřimova. Koncem 13. stol. byl už H. městečkem, od 17. stol. byl nazýván městem.

Ž. osídlení doloženo od 4. čtvrtiny 16. stol. R. 1723 žilo v H. 21 rodin, r. 1783-1811 průměrně 14-16 rodin, r. 1849 asi 25 rodin (asi 150 osob), r. 1880 to bylo 146 osob ž. vyznání (14 % obyvatel), r. 1900 pouze 80 osob (8 %), r. 1930 už jen 12 osob (1 %). Náb. obec, doložená od 1. třetiny 17. stol., byla před r. 1920 připojena k ŽNO Pacov.

Ž. čtvrť neznámého stáří JV od náměstí, mezi nám. a mostem přes říčku Trnavu. R. 1654 doloženo v H. 6 ž. domů, v 1. polovině 19. stol. čtvrť tvořilo asi 20 obytných domů. Většina jich je (částečně v přestavbách) dochována. V čp. 138 bývala škola (budova zmodernizována).

Poslední synagoga z r. 1800 stávala na SV okraji ž. čtvrtě. Prostá kamenná neomítnutá stavba, bohoslužby do r. 1928, pro zchátralost r. 1939 zbořena.

Hřbitov na J břehu Trnavy, 300 m JZ od mostu. Doložen v 1. třetině 17. stol., naposledy rozšířen ve 2. pol. 19. stol. Nejstarší dochovaný náhrobek snad z poloviny 17. stol., pohřby do r. 1940. Celkem asi 300 náhrobků, většina z nich barokních a klasicistních. Uprostřed hřb. vyvýšenina, údajně vzniklá nasypáním po zaplnění hřb. (pohřby ve vrstvách).

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Čechtice

Městečko 12 km SSZ, poslední modlitebna v zámku dnes využitá jako školní třída.

Červená Řečice

Městečko 5 km V, modlitebna existovala v 17. stol.

Dolní Kralovice

též: Unter-Kralowitz

Zaniklé městečko 17 km SSV se ž. ulicí, synagogou z 18. stol. a hřbitovem snad ze 17. stol.: od r. 1971 na dně přehradní nádrže Želivka, část historických náhrobků pohřbena na hřbitově v Trhovém Štěpánově.

Košetice

5 km S, synagoga snad z 1. pol. 19. stol. přestavěná na obytný dům, hřbitov s náhrobky od konce 17. stol.

Křivsoudov

Městečko 13 km S, ŽO existovala od 1. čtvrtiny 18. stol., poslední modlitebna z r. 1912 využitá jako komora.

Lukavec

Městečko 12 km SZ, empírová synagoga zbořena r. 1952, ž. ulice, hřbitov neznámého stáří s náhrobky od 18. stol.

Pacov

Město 8 km JZ, synagoga snad z počátku 19. stol. využitá jako sklad, hřbitov z r. 1680 s náhrobky od konce 18. stol.

Klíčová slova

Unter-Kralowitz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.