Most

Foto: Státní okresní archiv Most

První zmínky o židovském osídlení Mostu pocházejí z konce 14. století. Tehdy se Židé usazovali na Pražském předměstí, kde existovala také modlitebna a hřbitov. Poměrně početná židovská komunita však byla v roce 1464 z města vypovězena. Židé se do města vrátili až za téměř čtyři století, po roce 1848. Ve druhé polovině 19. století je ustanovena židovská náboženská obec v Mostě, začátkem 20. století dosahuje počet židovských obyvatel města téměř 900 osob, při posledním sčítání před druhou světovou válkou, v roce 1930, se k židovské víře přihlásilo přes 650 osob. V letech 1872-1873 byla vystavěna klasicistní synagoga, zbořená později během "křišťálové noci". Ještě před připojením Mostu ke Třetí říši v září 1938 uprchlo podle dostupných údajů z města asi 640 Židů.

Literatura:

Halberstam, Michael. Geschichte der Juden in Brüx. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 70-77. (viz Brüx na www.hugogold.com - v PDF)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.