Omezení ubytování v hotelech

V procesu omezování styku nežidovského obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava se Židy a jejich postupného vylučování z většinové společnosti došlo také na konci léta 1940 na otázku přechodného ubytování Židů v hotelech. Podle pokynu ministerstva vnitra měla být v obvodech vybrána města s počtem obyvatel nad 20 000 a ta, kde bylo sídlo zemských radů. V těchto městech měly být vybrány vhodné hotely a podobná ubytovací zařízení určené výhradně pro židovské klienty. Do ostatních hotelů byl vstup Židům zakázán. Za zásadně nevhodné pro ubytování Židů byly označeny hotely třídy A a ty, v nichž se převážně ubytovávali cizinci.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.