Obec Veselice – umístění tabulek o zákazu přístupu "potulných cikánů"

Zemský úřad v Brně

Obec Veselice – umístění tabulek o zákazu přístupu potul. cikánů.1

Dne 3. září 1934

Okresnímu úřadu v Boskovicích.

Zasílá se na vědomost, ku zjednání nápravy a podání zprávy o učiněném opatření.

Za zemského prezidenta: Jung v.r.
Dne 12. 9. 1934

Četnické stanici ve Sloupě
k vyšetření, zda údaje uvedené v přiloženém výstřižku Moravských novin se zakládají na pravdě. V kladném případě zjednejte nápravu publikací zákazu na jiném místě a o výsledku podejte zprávu.


Okresnímu úřadu v Boskovicích.

Ve Sloupě dne 17. září 1934.

Oznamuji, že údaje uvedené v připojeném výstřižku "Mor. novin" se na pravdě nezakládají.
Od zmíněného kříže 2,5 m vzdálen se nachází kůl, na němž jest připevněná tabula "Země moravskoslezská, okres Boskovice, obec Veselice". Pod touto tabulí jest připevněná tabula s nápisem "Cikánům vstup do obce zakázán", a nikoliv na kříži.

Velitel stanice
 

Moravské noviny ze dne 25. 8. 1934

Teorie a praxe

Za vsí Veselice u Sloupu stojí Boří muka a od nich nalevo starý kříž. Pod nohama Kristovýma je připevněna tabulka s nápisem: "Cikánům se vstup do obvodu obce Veselice přísně zapovídá. Přestoupení zákazu se trestá zákonem." Tedy teorie a prakse. Kříž je symbolem rovnosti, bratrství a lásky k bližnímu, je symbolem nejsvětějšího sebeobětování pro druhé. A tabulka opět symbolem toho, jak prakse tuto lásku k bližnímu pojímá. Je zcela možné, že obec Veselice udělala s cikány smutnou zkušenost. Nemá však rozhodně právo rozšířit zákaz vstupu do obce na celý cikánský národ. I kdyby však obec měla právo zakázat všem cikánům vstup na svou půdu, pak si rozhodně měla najít pro publikování zákazu vhodnější místo. Na kříž podobná tabulka nepatří.
K. H. B.

(Moravský zemský archiv, fond Zemský úřad Brno, II. manipulace, inv. č. 1919, k. 7026)

Poznámky

1:

Dobový výraz cikán je v textech a dalších materiálech publikovaných na portále holocaust.cz následujícím způsobem:
- v přepisech autentických dobových dokumentů je užíván tak, jak je v dokumentu uveden, a bez uvozovek plně a pouze v dobovém kontextu.
- v autorských textech používáme tento výraz vymezen v uvozovkách ('cikán') také pouze tam, kde je zasazen do dobového kontextu.
V obou případech vyjadřují autoři i redakce portálu od tohoto označení svůj odstup a odmítají jeho používání v současnosti.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.