Transporty vypravené z Uherského Brodu

Historie židovského osídlení Uherského Brodu

Uherský Brod byl povýšen na město v roce 1272, židovské osídlení je zde však doloženo až v roce 1470. Do poloviny 16. století směli Židé bydlet pouze na předměstí. Židovská osada se synagogou a školou se nacházela jihovýchodně od centra města. Do konce 17. století však židovské obyvatelstvo přesídlilo do ghetta v samotném městě.

Více na pracovní kartě Deportace z Uherského Brodu

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Uherském Brodě bylo shromaždiště zřízeno v budově gymnázia.

Seznam transportů z Uherského Brodu

Z Uherského Brodu byly vypraveny tři transporty s označením Cn, Co a Cp. Dohromady jimi bylo deportováno 2843 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 197 z nich.

Vzpomínka Maxe Mannheimera

Slyšel jsem též, že manželé zůstanou spolu. Tak jsem se oženil 24. září 1942, byla to moje druhá láska, s dcerou jednoho lékaře v Uherském Brodě doktora Alfréda Boka, s Evou Bokovou. První láska odjela v roce 1940 do Palestiny, a ačkoliv rodiče mě povzbuzovali, abych jel, tak jsem to odmítl, protože jsem nechtěl jako nejstarší syn opustit rodiče a čtyři mladší sourozence. 27. ledna 1943 jsme dostali výzvu, dostavit se s tolika a tolika kilogramy zavazadel do gymnázia Komenského v Uherském Brodě, museli jsme přinést listinu věcí, které jsme zanechali v bytě, museli jsme prohlásit, že nemáme nic schovaného u Čechů, protože Uherský Brod byl až na několik rodin velice česká obec.

Více na pracovní kartě Deportace z Uherského Brodu

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Uherském Brodě a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Uherského Brodu a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Uherského Brodu

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Uherským Brodem spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Uherského Brodu, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.