Hodonín

V něm. pramenech Göding.

Okresní město na Moravě, 235 km JV od Prahy. Městská práva získal H. v 1. polovině 13. stol.

Ž. osídlení je prozatím doloženo od 2. poloviny 16. stol., tehdy už zřejmě existovala náb. obec. R. 1584 tu žilo 10 rodin, r. 1592 už 16 rodin, r. 1773 to bylo 93 rodin (339 osob). Marie Terezie r. 1774 celou ž. obec z H. vypověděla, r. 1782 se smělo vrátit jen 13 rodin. Teprve od poloviny 19. stol. počet rodin rychle vzrůstal: r. 1848 tu žilo 109 osob ž. vyznání, r. 1880 už 567 osob (8 % obyvatel), r. 1910 maximum 979 osob (8 %), r. 1930 už jen 670 osob (4 %). Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena a r. 1962 změněna na synagogální sbor brněnské ŽNO. Po r. 1980 synag. sbor zanikl.

Od r. 1875 žil v H. rakouský revolucionář z r. 1848, žurnalista, básník, prozaik a dramatik Sigmund Kollisch (1816 Koryčany - 1886 Hodonín).

Ghetto bývalo od 17. stol. na tzv. Židovském ostrově J od hlav. náměstí, v prostoru dnešního nám. Osvobození, v sousedství pozdějšího tzv. nového zámku. Od ostatního města bylo odděleno ramenem řeky Moravy, dnes už zasypaným. R. 1688 se skládalo nejméně z 25 domů, před vypovězením v 18. stol. až z 32 domů (později jen z 13 domů). Po 2. svět. válce pův. zástavba zbořena a nahrazena sídlištěm.

První synagoga stála v 1. polovině 17. stol. na JZ straně ostrova (ghetta), v místech nového zámku. Druhá synagoga zřízena ve vých. části ostrova (údajně šlo o pův. sbor vypovězených moravských bratří), vyhořela r. 1690. Třetí synagoga, postavená na místě druhé, zničena požárem r. 1802. Čtvrtá synagoga, pokud nevznikla přestavbou třetí, dostavěna na témže místě r. 1863: budova v historizujícím slohu s orientálními prvky, r. 1942 zdemolována a po osvobození zcela zbořena.

Zbytek starého hřbitova 700 m Z od centra, ve Velkomoravské ul.(vedoucí ke vsi Lužice). Doložen v 1. třetině 17. stol., r. 1693 rozšířen. Hrob rak. revolucionáře Sigmunda Kollische (už bez náhrobku). R. 1974 hřb. změněn na park Gabriely Preissové: část náhr. kamenů přemístěna na nový hřb., v parku symbolicky ponecháno několik náhrobků. Pomník z r. 1974 na počest pohřbených ž. občanů.

Nový hřbitov 2,5 km SV od centra, J od Purkyňovy ul., sousedí s komunálním hřb. Založen údajně před 2. svět. válkou, dosud se zde pohřbívá. Několik desítek cenných náhrobků od 18. stol., přenesených r. 1974 ze starého hřb. Pomník více než 700 ž. obětí nacismu z Hodonínska, zřízený r. 1960.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Holíč

Slov. město 5 km JV, synagoga z poslední třetiny 18. stol. zbořena po r. 1970, starý hřbitov snad z počátku 18. stol. zanikl před r. 1960, nový hřb. z 19. stol. se zříceninou obřadní síně z r. 1930.

Kopčany

Slov. ves 7 km J, rabinát doložen v 19. stol., zbytek hřbitova s náhrobky od 2. poloviny 19. stol., rodiště vídeňské malířky a grafičky Marie Schmalfussové-Adlerové (1863-1947 Hollywood).

Moravská Nová Ves

též: Mährisch-Neudorf

10 km JZ, modlitebna existovala v 19.-20. stol.

Skalica

též: maď. Szakolca

Slovenské město 7 km V, synagoga z 2. poloviny 18. stol. adaptovaná na obytný dům, starý hřbitov z 2. poloviny 18. stol., zbytek nového hřbitova snad z 2. pol. 19. stol.

Další významná místa:

Rohatec

Ve vsi Rohatec (5 km SV) se narodil něm. píšící literární historik Josef Körner-Prag (1888-1950 Praha).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.