Podbřezí

Ves v Čechách, 125 km SVV od Prahy, 12 km SZ od okr. města Rychnova nad Kněžnou.

Ž. osídlení začalo údajně r. 1696. R. 1723 už existovala ŽO i pro okolí (v P. žilo 10 rodin, 32 osob). Největší počet ž. obyvatel v P. byl snad r. 1844 (údajně 150 osob). R. 1893 byla ŽNO připojena k ŽNO Dobruška (tehdy žily ve vsi už jen 3 ž. rodiny), r. 1924 se odstěhovala poslední ž. rodina.

P. a zdejší ž. hřbitov jsou dějištěm historických románů Aloise Jiráska Temno a Karla Krpaty Tři dny tammuz.

Malá synagoga mezi hlavní dálkovou silnicí a zámkem, 250 m J od zámku. Postavena snad v 1. pol. 19. stol. na místě starší dřevěné synagogy. Bohoslužby do r. 1888, r. 1908 přestavěna na chudobinec, do r. 1982 obydlená, dnes nevyužitá.

Hřbitov v části obce zvané Skalka, 450 m V od zámku, na kraji lesa nad potokem. Založen snad koncem 17. stol., nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1725, poslední pohřeb r. 1924. Celkem 262 náhrobků barokního a klasicistního typu. Márnice zbořena r. 1911. Po r. 1950 byl hřb. opraven.

Ve zdejším přístupném zámku Skalka několik exponátů věnováno dějinám ŽNO.

Klíčová slova

Alois Jirásek, Karel Krpata, Skalka

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.