Dobruška

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Dobruška

Odkazy:

Historie a současnost židovských památek a památníku obětem holocaustu v Dobrušce s fotografiemi na stánkách města - dole.

Zajímavost:

V prostorách Městského muzea je dochována mikve, která je jednou rituální lázní v ČR přístupnou veřejnosti.

Literatura:

Mach, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Dobruška: Místopisné muzeum Dobruška, 1999. 24 s.

Pišl, František. Dobruška. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 105-113.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.