Diaspora

Řecký termín označujícírozptýlení, hebr. ekvivalent galut.

Židovské osídlení mimo Erec Jisrael, pův. po zničení Chrámu (70 n. l.), dnes v zemích mimo Izrael.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.