Ostrava

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Ostrava

Viz též:

Článek z dobového tisku: Manifestace ostravských židů proti Německu, Národní politika, 13. dubna 1933

Literatura:

Borák, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s.

Jiřík, Karel a Pitronová, Blanka. Dějiny Ostravy. Ostrava: Profil, 1967. 767 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Ostravy. Ostrava: Moravskoslezské nakladatelství, 1998. 54 s.

Zářický, Aleš. K počátkům důlního podnikání židovské rodiny Gutmannů v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873. Židé a Morava. 2000, s. 46-52.

Zehngut, Isidor. Dějiny židovstva ostravského. Ostrava: 1952. 26 s.

Kraus, Ferdinand. Geschichte der Jüdischen Volksschule in Mähr.-Ostrau. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 377-379.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Mähr.-Ostrau. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 372-377.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.