Brtnice

V něm. pramenech Pirnitz.

Obec na Moravě, 125 km JV od Prahy, 12 km JV od okr. města Jihlavy. Snad už ve 13. stol. byla B. městečkem.

Ž. osídlení existovalo údajně už ve 14. stol., spolehlivě doložené je však až od poloviny 17. stol. Od konce 18. do poloviny 19. stol. zde smělo bydlet 61 povolených ž. rodin. R. 1834 tu žilo 418 osob ž. vyznání (12 % obyvatel), r. 1857 maximum 540 osob, r. 1900 už jen 123 osob (4 %), r. 1930 pouze 33 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Malé ghetto se synagogou za S stranou náměstí existovalo už v 1. pol. 17. stol., zbořeno v letech 1987-88. V 18. a v 1. polovině 19. stol. přibývaly další ž. domy Z a S odtud: r. 1834 byla už S polovina městečka z velké části židovská (asi 50 ž. domů).

Synagoga v pův. ghettu za S stranou náměstí postavena snad v 17. stol., zvětšena r. 1888. Bohoslužby do 2. svět. války, zbořena r. 1988.

Starý hřbitov 1 km SV od náměstí, při silnici do Panské Lhoty. Založen před r. 1600 jako náhrada za ještě starší hřbitov, zrušený na příkaz vrchnosti. Nejstarší čitelný náhrobek z r. 1672, pohřby do 2. pol. 19. stol. Velmi cenný hřb. s náhrobky renesančního a barokního typu.

Nový hřbitov J od starého hřb. Založen po polovině 19. stol., pohřby do 2. svět. války. Z obřadní síně (postavené r. 1860) zachována jen průčelní stěna.

Klíčová slova

Pirnitz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.