Holešov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Holešov

Odkazy:

Sdružení Bejt Holešov.

Přehled židovských dějin a památek na stránkách města Holešov.

Holešov jinýma očima.

Literatura:

Zahradník, Karel. Pátrání po židovských studentech. Roš chodeš. 1999, č. 1.

Fišer, Zdeněk. Poslední pogrom. Kojetín: KATOS, 1996. 196 s.

Rabí Šebati hakohen zvaný Šach a jeho soused na židovském hřbitově na Moravě. Židovská ročenka. s. 148-150.

Mirovská, Inna. Den pěti světel : svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě. Praha: Votobia, 1998. 181 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Holešova. Holešov: Regionální půlměsíčník MěÚ Holešov, 1999. 76 s.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.