Švihov

Město v Čechách, 105 km JZ od Prahy, 10 km S od okr. města Klatov. Š. byl povýšen na městečko snad ve 14. stol., na město r. 1501.

Nejstarší zmínka o ž. osídlení (snad šlo jen o jednu rodinu) pochází z r. 1570. Souvislé ž. osídlení začíná r. 1632, modlitebna doložena r. 1670. R. 1724 žilo ve Š. 15 rodin (78 osob), r. 1846 tu bydlelo 17 rodin, r. 1930 už jen 21 osob ž. vyznání. ŽNO byla po r. 1890 pro úbytek členů připojena k ŽNO Klatovy.

Ž. ulice - dnes ul. Vrchlického, S od hlav. náměstí, rovnoběžná s jeho S stranou. Ghetto zde bylo zřízeno údajně r. 1736 (nařízena výměna domů mezi ž. a křesť. obyvateli města). Od r. 1759 některé ž. rodiny znovu bydlely mimo ghetto. R. 1773 ulice vyhořela. Bývalo tu až 16 ž. domů: některé v přestavbách dochovány.

Starásynagoga, dřevěná budova neznámého stáří, shořela r. 1773. - Nová synagoga stála ve V části ž. ulice. Rokoková stavba asi z r. 1783, bohoslužby snad do 2. svět. války, zbořena po r. 1960. Na jejím místě je obytná novostavba.

Starý hřbitov 600 m JVV od náměstí, před železniční tratí, při silnici ke komunálnímu hřb. Založen r. 1644, naposledy rozšířen r. 1828, pohřby do poslední čtvrtiny 19. stol., jeden náhrobek z r. 1913. Nejstarší náhrobky z doby založení. Velmi cenný hřb. s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu.

Nový hřbitov 150 m V od starého hřb., za železniční tratí. Založen po r. 1878, pohřby do 2. svět. války. Náhrobky jsou jen na malé části hřb., většina plochy je nevyužitá.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Dnešice

13 km S, synagoga z 1. pol. 19. stol. adaptovaná na byty.

Dolní Lukavice

též: Unter-Lukawitz

13 km SSV, poslední synagoga z poloviny 19. stol. přestavěná na obytný dům, hřbitov údajně z konce 15. stol. s náhrobky od počátku 18. stol.

Klatovy

též: Klattau

Město 9 km J, synagoga z r. 1879 adaptovaná na archív, hřbitov z r. 1887 s pomníkem obětí nacismu z r. 1989, narodili se zde vrchní rabín čes. zemí Gustav Sicher (1880-1960 Praha), básník a malíř Karel Fleischmann (1897-1944 Birkenau), básník František Gottlieb (1903-1974 Praha), příslušník čs. voj. jednotky za 2. svět. války, a Lewis Weiner (1910, žije v New Yorku), organizátor Společnosti pro dějiny čs. Židů v USA, editor jejího časopisu Review a dalších historických publikací.

Lužany

7 km SSV, modlitebna snad z 19. stol. zbořena po r. 1946.

Malinec

6 km V, synagoga snad z 1. pol. 19. stol. přestavěná na obytný dům.

Merklín

Městečko 10 km SZ, synagoga z r. 1826 přestavěná na obytný dům, hřbitov s náhrobky od počátku 18. stol.

Přeštice

Město 10 km SSV, synagoga z r. 1910 zbořena r. 1974, hřbitov z počátku 20. stol., rodiště Georga Leopolda Weisela (1804-1873 Všeruby), sběratele a vydavatele ž. pověstí a spisovatele.

Vlčí

též: Wölfling

6 km SV, synagoga snad z 1. pol. 19. stol. adaptovaná na skladiště.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.