Transporty vypravené z Českých Budějovic

Historie židovského osídlení Českých Budějovic

Královské město České Budějovice bylo založeno roku 1265. Židé se zde usadili již ve 14. století a z řady archivních dokumentů víme, že v 15. století zde existovala početná židovská komunita. České Budějovice neměly uzavřené ghetto, Židům však byla vyhrazena jediná ulice, která se nacházela v severovýchodní části městského centra u dnešních ulic U Černé věže a Hradební. Historie středověké židovské obce byla náhle ukončena v zimě roku 1505, kdy bylo na základě obvinění z rituální vraždy popraveno 20 Židů. Poté byli Židé na základě svolení krále Vladislava II. vypovězeni z města. Židovské děti byly odňaty matkám a násilně pokřtěny. Židé se v Českých Budějovicích začali znovu usazovat teprve od roku 1849.

Více na pracovní kartě Deportace z Českých Budějovic

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Českých Budějovicích bylo shromaždiště zřízeno v budově Täublovy továrny na lišty a rámy, která se nacházela v blízkosti vlakového nádraží v ulici Průmyslová, čp. 384.

Seznam transportů z Českých Budějovic

Z Českých Budějovic byl vypraven transport Akb, jímž bylo deportováno 910 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 32 z nich.

Vzpomínka Jiřího Freunda

Přišly horší časy. Vyloučili nás ze škol a nesměli jsme se scházet s nežidovskými kamarády. Naše otce vyhodili z práce a vzali nám byty. Když jsem dochodil čtvrtou třídu obecné školy, bylo mi řečeno, už nevím jak, že mě ve škole nechtějí. Byl jsem vlastně jediný Žid ve čtvrté třídě. Jednou jsem šel po naší ulici, kde jsem se narodil, a vidím na druhé straně mého oblíbeného učitele z obecné. Jeho jméno si už nepamatuji. Já měl hvězdu na svetru a on ke mně přešel. Moc mi neřekl, ale stisknul mi ruku, velmi pevně, a řekl: Musíš být statečný, Honzíku.

Více na pracovní kartě Deportace z Českých Budějovic

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Českých Budějovicích a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Českých Budějovic a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Českých Budějovic

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Českými Budějovicemi spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Českých Budějovic, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Omezení židovských obyvatel Českých Budějovic

Vyhláška Policejního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 4. září 1939.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.