Transporty vypravené z Třebíče

Historie židovského osídlení Třebíče

Židovské osídlení Třebíče se řadí mezi nejvýznamnější a nejstarší na Moravě. Židé se zde usazovali pravděpodobně již v době vzniku tržiště při benediktinském klášteře na počátku 12. století, více než 200 let před povýšením Třebíče na město. První spolehlivá zmínka o přítomnosti Židů však pochází z roku 1338. V tzv. Martyrylogii z židovské pamětní knihy v Norimberku se připomíná k tomuto datu Třebíč spolu s několika dalšími jihomoravskými městy.

Více na pracovní kartě Deportace z Třebíče

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště, odkud byly vypravovány transporty do Terezína, nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli deportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Třebíči se shromaždiště nacházelo v budově gymnázia na dnešním Masarykově náměstí 9/116.

Seznam transportů z Třebíče

Z Třebíče byly vypraveny dva velké transporty do Terezína s označením Av a Aw. Bylo jimi deportováno celkem 1371 Židů z města a okolí. Konce války se dožilo jen 63 z nich.

Vzpomínka Arnošta Lederera

V Třebíči byla poměrně velká židovská obec. Mohlo být, pokud jsem tak napočítal, asi tři sta nebo čtyři sta Židů. Když jsem byl ve škole, tak z velké části jsem se s antisemitismem nesetkal, až na výjimky, což je všude. Reagoval jsem na to po svém. Jednou, když jsme šli na cvičení, vzpomínám si jako dnes, dole, už na chodbě, mně někdo začal nadávat do Židů. Tak jsem mu dal dvakrát pěstí do brady a od té doby jsem měl pokoj. Až na malé výjimky, nemohu říct, že bych pociťoval ve škole antisemitismus. Jednou mi jeden učitel řekl Žide před všemi žáky. Tak jsem vstal a řekl jsem: Pane učiteli, nevzpomínám si, že bych vám a vaší rodině v něčem ublížil, ani v nejmenším. Tak proč mi nadáváte?

Více na pracovní kartě Deportace z Třebíče

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Třebíči a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Třebíče a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Třebíče

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Třebíčí spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Třebíče, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.