Vzdělávání o holocaustu

a-zet19411014.jpg

Výuka o dějinách druhé světové války a osudu židovské komunity během ní naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní i pro střední školy, aby žáci byli schopni na příkladech vyložit nepřijatelnost rasismu a antisemitismu z hlediska lidských práv, prostřednictvím poznávání historických fakt a následnou reflexí jejich příčin a důsledků se seznamují s fungováním totalitních režimů, jejich systému ovládání většiny a potlačování práv svých odpůrců a nepřátel.

Proč vyučovat o holocaustu?

Historické události nejsou uzavřenou kapitolou naší kulturní historie zejména pokud si z nich můžeme vzít ponaučení pro současnost a budoucnost. Vznik, průběh a důsledky nacistické politiky jsou jedním z nejstrašnějších a zároveň nejlépe zdokumentovaných úseků v lidských dějinách a díky tomu poskytují množství materiálů využitelných ve výuce.

Význam tohoto tématu roste s narůstající četností projevů rasismu v české společnosti a - což je obzvláště varující - mezi mládeží.

V této sekci doporučujeme:

Terezínské album ve škole

Interaktivní vzdělávací projekt, jehož prostřednictvím se mohou učitelé a jejich žáci seznámit nejen s obecnými dějinami holocaustu a židovské komunity ve 20. století ve střední Evropě, ale pracovat s autentickými dobovými dokumenty - přístupnými on-line - dokládajícími proces nacistické perzekuce v Protektorátu Čechy a Morava na osudech konkrétních lidí. Projekt sestává ze dvou modulů určených pro rozdílné věkové kategorie žáků: modul Čísla opět tvářemi pro mladší žáky, modul Právo v době bezpráví pak pro starší žáky a studenty středních škol.

více…

Hra na etnologa

Metodický návod na přípravu vyučovací hodiny zaměřené na reflexi stereotypů a předsudků, se kterými se setkáváme v každodenním životě.

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.