Jihlava

V něm. pramenech Iglau.

Okresní město na Moravě, 110 km JV od Prahy. Městem je J. od 1. poloviny 13. stol. Městská památková rezervace.

Ž. osídlení je doloženo od poloviny 13. stol., ŽO se synagogou existovala údajně už před polovinou 14. stol. R. 1425 byly ž. rodiny vypovězeny (usadily se v okolí, čímž snad vznikly ŽO v Batelově, Brtnici, Polici, Puklicích a Třešti). Ve 2. pol. 15. stol. znovu žilo v J. několik ž. rodin, ale ty byly vypovězeny r. 1506. V 18. a v 1. pol. 19. stol. směly ve městě bydlet jen ojedinělé rodiny: (např. r. 1837 to bylo 17 osob).

R. 1848 žilo v J. 99 osob ž. vyznání (asi O,6 % obyvatel), r. 1869 už 1 090 osob (5 %), r. 1890 dokonce 1497 osob (6 %), r. 1930 pouze 1 025 osob (3 %). - Novodobý náb. spolek se ustavil r. 1858 (r. 1856 zřízena první modlitebna) a r. 1876 byl změněn v samostatnou ŽNO. Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena a později změněna na synag. sbor, který v 70. letech 20. stol. zanikl.

V J. se narodili něm. píšící spisovatelé Ernst Sommer (1888-1955 Londýn) a Louis Fürnberg (1909-1957 Výmar). Dále odtud pocházeli pařížský a vídeňský bankéř Karl von Morawitz (1846-1914), organizátor rakouského, čínského a sovětského zdravotnictví a sociální péče Julius Tandler (1869-1936 Moskva), divadelní režisér a herec Carl Meinhard (1875-1949 Buenos Aires) a zpěvák-tenorista Jára Pospíšil (1905-1979 Praha). Do svých 17 let žil v J. hudební skladatel Gustav Mahler (1860 Kaliště - 1911 Vídeň).

Ghetto se synagogou bývalo do r. 1426 v Židovské ul., vedoucí z hlav. náměstí k Z. - Středověká synagoga neznámého stáří, stojící na nároží Židovské a Mrštíkovy ul., byla po vypovězení změněna na městský chudobinec, později na katol. kapli a snad na poč. 16. stol. přestavěna na kostel, který údajně už v témže století zanikl po požáru. - Středověký hřbitov neznámé lokalizace po vypovězení zanikl beze stopy.

Novorománská synagoga v Benešově ul. Z od hlav. náměstí postavena r. 1863. R. 1939 nacisty vypálena a později zbořena. Na jejím místě r. 1992 odhalena pamětní deska.

Dnešní hřbitov v ul. U cvičiště, 1 km Z od hlav. náměstí, 100 m S od komunálního hřbitova. Založen r. 1869, dosud se zde pohřbívá. Pohřbeni jsou tu rodiče a dva sourozenci hud. skladatele Gustava Mahlera. Pův. novorománská obřadní síň z r. 1904 (arch. W. Stiassny) nahrazena po 2. svět. válce malou novostavbou. Pomník obětí nacismu z r. 1995.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Puklice

5 km JV, ž. ulice, synagoga neznámého stáří adaptovaná na obytný dům, hřbitov údajně z 15. stol. s náhrobky od konce 17. stol.

Další významná místa:

Bedřichov

též: Friedrichsdorf

Ve vsi Bedřichov (3 km SSV, dnes součást Jihlavy) byla v 2. polovině 19. stol. modlitebna.

Střítež

též: Schrittenz

Ve vsi Střítež (6 km SV) je hřbitov s náhrobky od 1. pol. 19. stol., ale o existenci ŽO není nic známo.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.