Transporty vypravené z Ostravy

Historie židovského osídlení Ostravy

POstrava se skládá z několika samostatných menších měst, nejstarší z nich, Moravská Ostrava, získala městská práva před rokem 1267. Od počátku své existence získali měšťané výsadu, že se zde nesmí trvale usazovat ani přenocovat žádní Židé. Toto privilegium bylo zachováno až do roku 1848. Ve výjimečných případech však ke stykům převážně obchodního charakteru mezi obyvateli města a Židy docházelo.

Více na pracovní kartě Deportace z Ostravy

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Ostravě bylo shromaždiště zřízeno v budově Habrmannovy školy na Koperníkově ulici v Přívoze.

Seznam transportů z Ostravy

Židů z Říše a z protektorátu do nově podmaněných území na východě. Z Ostravy byly vypraveny transporty Bh, Bi, Bl, Bm, Df a Ae 6, jimiž bylo deportováno 3574 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 257 z nich.

Vzpomínka Petra Erbena

Blížila se doba nástupu do transportu. Dostali jsme všichni předtištěné formuláře s přesnými informacemi a dnem nástupu do transportu. Bylo to v Přívoze v nějaké škole, nedaleko dráhy. Tam se každý pěšky dobelhal s tím, co si nabalil, a čekal v řadě, až ho zapsali a dali mu transportní číslo.

Mé číslo bylo Bm 148; od té chvíle jsme přestali slyšet na jména a proměnili jsme se v čísla – a to do konce války.

Více na pracovní kartě Deportace z Ostravy

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Ostravě a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Ostravy a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Ostravy

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Ostravou spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Ostravy, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.