Křišťálová noc v Mariánských Lázních

 

Foto: F. Banyai, judaica.cz.

Již v době mnichovské krize město opustila velká část Čechů, přívrženců levicových stran a členů židovské komunity.

Podobně jako v jiných místech byla mariánskolázeňská synagoga vypálena v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Synagoga stála na hlavní lázeňské třídě a byla postavena ve velkolepém a tehdy módním maurském stylu. Byla symbolem významu místní židovské komunity a velkého množství židovských lázeňských hostů.

Jistý svědek, student měšťanky na vypálení synagogy vzpomínal (citováno podle Švandrlíka, s. 33-34): Ve středu 9. listopadu 1938, po skončení školy ve 13 hodin, jsme nešli - my tři školáci Rudi, Franz a já - domů k nádarží jako obvykle po Školní (Ruské) ulici, ale zamířili jsme dolů kolem ruského kostela na Hlavní třídu. Když jsme procházeli kolem židovské synagogy, zaslechli jsme z vnitřku silné rány a praskot. Protože byly dveře synagogy otevřeny, po chvíli váhání jsme se odvážili vejít dovnitř, kde jsme ještě nikdy nebyli. Synagoga byla prázdná. Avšak kdesi se ozývaly rány. Rozhlíželi jsme se a pojednou spatřili nahoře na empoře jednoho muže, který se oháněl krumpáčem a zasazoval údery do zábradlí a demoloval je. S rachotem padaly jednotlivé odlomené části na podlahu kostela. Naše přítomnost muže nijak nerušila a pokračoval v ničení. Byli jsme zaraženi, protože jsme nikdy nespatřili takové hrubé ničení posvátného místa. Kromě nás a muže nikdo v synagoze nebyl. Na stole před Svatou skříní leželo několik potrhaných rolí Thóry, z poloviny rozvinutých, a také zničená ukazovátka ke čtení textů Thóry.

Později týž svědek sledoval požár synagogy, jejíž vnitřek se rozhořel jasnými plameny. Vypálení svatostánku sledovalo mnoho lidí, ale kromě hasičů mezi nimi nebyli žádní uniformovaní lidé. Hasiči požáru nebránili, ale pouze zabraňovali jeho rozšíření na okolní domy. Po nějakém čase se zřítila veliká plechová střecha s hrozným rachotem do nitra synagogy a vzhůru k nočnímu nebi vyrazil mocný sloup jisker. Zřícenina synagogy byla v následujících měsících stržena a kameny byly odvezeny pryč.

V roce 2010 byl v Mariánských Lázních odhalen pomník vypálené synagoze a židovským obyvatelům, kteří museli z města uprchnout. Pomník, který stojí naproti místu, kde stával synagoga, byl odhalen na výročí tragických událostí a realizoval jej architekt Pavel Graca a finančně na něj přispěli i studenti z německého partnerského města Weiden. Původně byl pomník zamýšlen česko-německou sochařkou Ludmilou Seefried-Matějkovou již v roce 1997, ale ten nebyl pro svou finanční náročnost realizován.

Další materiály k tématu:

Židovská synagoga / Pomník židovskému obyvatelstvu, stránky města Mariánské Lázně

Švandrlík, Richard. Historie Židů v Mariánských Lázních. Mariánské lázně: Art Galery Nataly - Městské muzeum Mariánské lázně, 2005. 112 s.

Viz též:

Marienbad ohne Juden, článek z Die Zeit, 17. listopadu 1938

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.