Kohaním

Kněží, kteří měli (s pomocí levítů) za úkol provádění posvátných ritů v Chrámu. Funkce kohena se datuje od obdržení Desatera (Ex 28, 1 a dále) a přehled povinností je uveden v 3. knize Mojžíšově (Vajikra - Levitikus). Kohen gadol (velký) mohl jako jediný na Jom Kipur vejít do svatyně v Chrámu (Lv 16, 2 a dále). Po zničení Chrámu pozbyli kohaním své funkce, ale některé povinnosti (např. zákaz oženit se s manželkou zesnulého bratra) a výsady zůstaly zachovány dodnes.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.