Židovský pomocný výbor

Výbor na pomoc židovským uprchlíkům z Německa byl zřízen v roce 1933. Jeho úkolem bylo koordinovat pomoc jednotlivých židovských obcí. Velkou roli v jeho činnosti hrál spolek - řád B’nai B’rith a mezi hlavní představitele výboru patřil prezident velkolóže Josef Popper, pak Marie Schmolková a Hana Steinerová. Pomocný výbor evidoval od dubna 1933 do září 1934 jen v Praze 2800 osob a na mimopražských pobočkách dalších 1500. Pražská židovská obec propůjčila výboru bezplatně hned 5 místností v budově židovské obecné školy v Jáchymově ulici. Mezi jeho činnost kromě vlastní pomoci patřilo i informování o legislativě týkající se udělování občanství a povolení pobytu. Výkonný výbor sídli v Praze v Jáchymově ulici a v každé jednotlivé náboženské obci se měly utvořit místní komitéty, které by zajišťovaly sbírkové akce. Zavázal se pomáhat všem židovským uprchlíkům bez ohledu na židovskou skupinu, ke které se uprchlík hlásil. Poskytoval okamžitou výpomoc, ale také hlavně tzv. konstruktivní pomoc, která spočívala hlavně v hachšará a koordinovala se s Jewish Agency pro Palestýnu. V březnu roku 1934 reorganizoval Výbor svoji činnost a přestal vyplácet podpory (ty převzala Židovská ústředna sociální péče v Praze) a soustředil se na pomoc s vystěhováním do Palestýny i jinam, pomáhal v pasových záležitostech.


hicem.jpg

 

Prameny a literatura

  • Čapková, Kateřina a Frankl, Michal. Nejisté útočiště. Praha - Litomyšl: Paseka, 2008. 424 s.

  • Židovské zprávy, 2.6.1933, s. 1.

  • Židovské zprávy, 30.3.1934, s. 4.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.