Osoblaha

V něm. pramenech Hotzenplotz.

Obec ve Slezsku, 230 km V od Prahy, 36 km SSV od okr. města Bruntálu. Od 13. stol. byla O. městem, v dubnu 1945 byla téměř úplně zničena válečnými událostmi.

Ž. osídlení doloženo od r. 1334: tehdy bylo několik ž. rodin prchajících před pogromem usazeno na předměstí. R. 1420 už směli ž. bydlet přímo ve městě. V 15. a 16. stol. ŽO vzrůstala příchodem dalších uprchlíků z Hlubčic, Prudníku a jiných slezských měst. R. 1570 v O. žilo 132 ž. rodin, r. 1616 to bylo 135 rodin, r. 1788 zde bydlelo 596 osob ž. vyznání, r. 1802 maximum 153 rodin (845 osob), r. 1842 to bylo 671 osob (asi 18 % obyvatel). Ve 2. pol. 19. stol. se ŽNO rychle vylidňovala a snad na počátku 20. stol. byla připojena k ŽNO Krnov. R. 1930 žilo v O. už jen 13 osob ž. vyznání, r. 1934 pouze 1 osoba.

O. byla moravskou enklávou ležící hluboko v území Slezska a řídila se podle moravského zemského práva. Proto se stala v 16.-19. stol., v době zákazu pobytu ž. v okolním Slezsku, útočištěm ž. rodin, a proto se zde vytvořila tak početná ŽO.

Ž. čtvrť bývala v S části města, v ulici lemující městskou hradbu a v jejím okolí. Zřízena snad v 15. stol. R. 1570 se skládala z 22 domů, r. 1800 z 39 domů, r. 1836 asi z 50 domů. Nešlo o uzavřené ghetto. R. 1802 čtvrť spolu s městem vyhořela (shořel i bohatý archív ŽO). R. 1945 spolu s celým městem zničena při válečných bojích: dnes existují ze ž. čtvrtě jen tři domy, na místě ostatních jsou zahrady a trávníky.

První synagoga postavena po r. 1569, vyhořela před r. 1626. - Na jejím místě postavena r. 1625 druhá synagoga, která vyhořela r. 1802 (shořelo i 32 svitků Tóry). Třetí synagoga na témže místě postavena r. 1807-08, vyhořela r.1833 a byla opravena, r. 1933 pak byla pro zchátralost zbořena.

Hřbitov 150 m SSV od náměstí, při vnější straně městské hradby. Založen snad v 1. pol. 15. stol., několikrát rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky z 2. pol. 17. stol., pohřby snad do 30. let našeho stol. R. 1802 shořelo mnoho dřevěných náhrobků, r. 1945 hřb. těžce poškozen válečnými událostmi. Velmi cenný hřb. s náhrobky polského typu, na čs. území zcela unikátními.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Jeseník

též: Frývaldov, Freiwaldau

35 km JZZ, modlitebna existovala v 19.-20. stol., hřbitov snad z konce 19. stol. zničen nacisty.

Lázně Jeseník

též: Gräfenberg

Ve městě byla sezónní lázeňská modlitebna. Působiště významného balneologa Josefa Reinholda (1885 Stryj-1948 Jeseník).

Vidnava

též: Weidenau

Městečko 37 km SZZ, modlitebna existovala v 18.-19. stol., hřbitov z r. 1854 zničen nacisty.

Další významná místa:

Bílá Voda

Na obecním hřbitově v městečku Bílá Voda (58km SZZ) je hromadný hrob vězňů - obětí pochodu smrti z Osvětimi.

Zlaté Hory

též: Cukmantl, Zuckmantel

Ve městě Zlaté Hory (21 km Z) je na městském hřbitově malé ž. oddělení snad z konce 19. stol., narodila se zde sochařka, grafička a umělecká zlatnice Elisabeth Turoltová (1902-1966 Vídeň), v letech 1905 a 1906 se ve zdejším sanatoriu léčil spisovatel Franz Kafka.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.