Český Krumlov

V něm. pramenech Krumau, Böhmisch-Krumau.

Okresní město v Čechách, 140 km J od Prahy. Už ve 13. stol. byl Č. K. městem. Městská památková rezervace.

Od 14. stol. smělo žít na krumlovském panství 6 ž. rodin. Není známo, kolik z nich bydlelo přímo v Č. K., ale v r. 1494 byli všichni ž. z města vypovězeni. Teprve na konci 18. stol. je v Č. K. znovu doložena 1 rodina, před polovinou 19. stol. už 3 rodiny. Ty však směly bydlet pouze v S předměstí Špičáku / Spitzenberg, kde měly i modlitebnu. Po r. 1848 pak počet ž. rodin i ve městě rychle vzrůstal. R. 1880 tu žilo 103 osob ž. vyznání (1 % obyvatel), r. 1900 maximum 165 osob (téměř 2 %), r. 1930 už jen 111 osob (1 %). - R. 1855 se ustavil náb. spolek, r. 1872 už existovala samostatná ŽNO. Po 2. svět. válce nebyla náb. obec obnovena.

Krumlovská rodina Spiro vybudovala v sousední vsi Větřní jednu z největších českých papíren.

Synagoga v ul. Za Soudem, 400 m JV od hlav. náměstí. Postavena r. 1908-09 (arch. V. Kafka). Moderní stavba vycházející z románského tvarosloví, nad záp. průčelím 8boká věž se sdruženými okny románského typu. Bohoslužby do r. 1938, vnitřní zařízení zničeno nacisty. R. 1945 (po osvobození) syn. užívána jako interkonfesionální křesť. kostel pro vojáky americké armády, později (do r. 1968) jako sbor Církve čs. husitské, později jako skladiště. Připravuje se adaptace pro kulturní účely.

Hřbitov na návrší 900 m SVV od hlav. náměstí, sousedí s komunálním hřb. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Frymburk

též: Friedberg

Městečko 20 km JZ, modlitebna údajně existovala v 19.-20. stol.

Horní Planá

též: Ober-Plan

Město 19 km JJZ, modlitebna doložena ve 2. pol. 19. stol.

Kaplice

Město 15 km JV, modlitebna údajně existovala v 19.-20. stol.

Rožmberk nad Vltavou

též: Rosenberg

Město 18 km J, synagoga ze 17.-19. stol. zbořena po r. 1966, zbytek malé ž. čtvrtě, zbytek starého hřbitova údajně ze 14. stol. s náhrobky od 18. stol., nový hřbitov z r. 1883.

Vyšší Brod

též: Hohenfurth

Město 22 km J, modlitebna údajně existovala v 19. stol., v době 1. svět. války tu byla modlitebna válečných uprchlíků.

Další významná místa:

Kaplici

V Kaplici bylo v lednu 1945 pohřbeno 163 vězňů, obětí železničního transportu z Osvětimi.

Netřebice

U vsi Netřebice (10 km JVV) pomník nad společným hrobem 44 vězňů.

Omlenice

U vsi Omlenice (13 km JV) pomník nad hrobem 63 vězňů.

Horní Dvořiště

též: Ober-Haid

V městečku Horní Dvořiště (24 km JJV) pomník nad hrobem 14 vězňů z téhož transportu smrti.

Větřní

též: Wettern

V obci Větřní (5 km JZ) je hrobka rodiny Spiro, zakladatelů zdejších papíren.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.