Online učebnice o dějinách holocaustu-šoa je určena pro žáky druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií a středních škol. Prostřednictvím autentických dokumentů, informačních textů, obrazových materiálů i video snímků se seznámíte se základními tématy událostí spojených s nacistickou perzekucí židovského a romského obyvatelstva českých zemí. Obě menšiny jsou nedílnou součástí našich kulturních dějin a společně s Čechy, Slováky, Němci, Poláky a dalšími národnostmi spoluvytvářeli naši rozmanitou společnost. Po vzniku samostatné Československé republiky se mohli plně podílet na veřejném i hospodářském životě, ale po necelých dvaceti letech byla svobodná Československá demokracie zničena nejen nacistickou okupací, ale již před tím tendencemi části české společnosti k totalitnímu a netolerantnímu zřízení.

V rámci vytvářené učebnice budeme přinášet přehledné informační texty shrnující důležité události holocaustu-šoa v kontextu českých i světových dějin, doplněné dobovými dokumenty, novinovými články, fotografiemi, obrázky, výpovědmi pamětníků i ukázkami z literatury tak, abyste se díky nim mohli podívat jak historické zvraty prožívali obyčejní lidé - doma, ve škole, v práci, s kamarády...

1. kapitola

Židé a Romové v českých zemích před druhou světovou válkou

více…

Projekt Holocaust jako součást českých dějin byl podpořen v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2012.

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.