Cheb

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Cheb

Literatura:

Chmelíková, Jitka. Osudy chebských Židů. Cheb: Chebské muzeum, 2000, s. 148. Plný text knihy.

Chmelíková, Jitka. Chebští Židé a jejich osudy od 2. poloviny 19. století do současnosti. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské university, 1999, s. 375., diplomová práce.

Sborník Chebského muzea. Cheb: Chebské muzeum, 2001.

Horowitz, H. Die jüdische Gemeinde Eger und ihre Gelehrten. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1932, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, sv. 2, s. 186-189.

Horowitz, H. Die jüdische Gemeinde Egern und ihre Gelehrten II/1. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1933, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, sv. 4.

Klaubert, Helmut. Das Judentum in Eger. Tel Aviv: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1965, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden, sv. 1965/1,2, s. 59-64.

Simon, Jakob. Urkundliches Material zur Geschichte der Egerer Judengemeinde. Berlin: Jüdischer Kulturbund in Deutschland, 1900, in: Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums, sv. 44, sv. 7, s. 345-347.

Wilkowitsch, Armin. Eger. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 121-130.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.