Cheb

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Cheb

Literatura:

Chmelíková, Jitka. Osudy chebských Židů. Cheb: Chebské muzeum, 2000. 148 s. Plný text knihy.

Chmelíková, Jitka. Chebští Židé a jejich osudy od 2. poloviny 19. století do současnosti. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské university, 1999. 375 s. Diplomová práce.

Sborník Chebského muzea. Cheb: Chebské muzeum, 2001.

Horowitz, H. Die jüdische Gemeinde Eger und ihre Gelehrten. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1932, s. 186-189.

Horowitz, H. Die jüdische Gemeinde Egern und ihre Gelehrten II/1. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1933.

Klaubert, Helmut. Das Judentum in Eger. Zeitschrift für die Geschichte der Juden. Tel Aviv: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1965, s. 59-64.

Simon, Jakob. Urkundliches Material zur Geschichte der Egerer Judengemeinde. Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Berlin: Jüdischer Kulturbund in Deutschland, 1900, sv. 7, s. 345-347.

Wilkowitsch, Armin. Eger. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 121-130.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.