Bikur cholim

Návštěva nemocných.

Jedna z důležitých micvot - podle Lv 19, 18: Miluj bližního svého jako sebe sama má věřící poskytnout útěchu a praktickou pomoc nemocnému. Od 13. století vznikaly spolky, které se staraly o zajištění lékaře, léků a další péče pro nemocného. Často působily v rámci Chevra Kadiša.

Dnes činnost zahrnuje také péči o opuštěné, staré nebo dlouhodobě nemocné lidi, hlídání dětí apod. Viz např.: Bikur cholim (USA); Bikur cholim online

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.