Pardubice

Okresní město v Čechách, 95 km V od Prahy. P. byly založeny jako město před r. 1340. Městská památková rezervace.

Nejstarší zmínka o ž. osídlení pochází z r. 1492. Do konce 16. stol. směl v P. bydlet jen nepatrný počet ž. rodin. Od počátku 17. stol. ž. obyvatel přibývalo (r. 1645 tu žilo asi 7 rodin), pravděpodobně se tehdy ustavila ŽO s modlitebnou. R. 1662 byli ž. z města vypovězeni. Znovu zde směla bydlet jedna rodina od r. 1747. R. 1801 žily v P. 2 rodiny, r. 1851 to bylo 5 rodin, r. 1880 už 378 osob ž. vyznání (3 % obyvatel), r. 1930 tu bydlelo 518 osob (2 %). R. 1945 byla ŽNO obnovena a později změněna na synag. sbor (dnes už zrušený).

Z P. pocházeli grafik, malíř, herec a dramatik Emil Artur Pittermann-Longen (1885-1936 Benešov) a pěvec-basista, režisér Národního divadla Hanuš Thein (1904-1974 Praha).

Dům ŽNO s první modlitebnou z r. 1867 zbořen r. 1958-59. - Synagoga z r. 1879-80 na nám. Budovatelů, rozšířená r. 1904, po r. 1945 adaptovaná na Dům umění, zbořena r. 1958-59.

Starý hřbitov založen r. 1624, rozšířen r. 1762, 1806 a 1837, pohřby do r. 1882. R. 1939 zbylé náhrobky přeneseny na nový hřb. a pozemek změněn na parčík Na Židově v Jägermannově ul.

Nový hřbitov 2 km JJV od zámku, tvoří SV část komunálních hřbitovů. Příchod od ul. S.K. Neumanna. Založen r. 1883, dosud se zde pohřbívá. Náhrobky přenesené ze starého hřb. (nejstarší z r. 1739). Hrob 7 vězňů - obětí železničního transportu z Osvětimi v lednu 1945. Pomník obětí nacismu z r. 1948. Na obřadní síni pamětní deska s počty obětí z okolních ŽNO. - Pohřbeni jsou zde mj.: významný organizátor českožidovského hnutí a publicista Viktor Vohryzek (1864 Přestavlky-1918 Pardubice), esperantský básník a překladatel Stanislav Schulhof (1864 Lipka-1919 Praha), pěvec-basista a režisér Nár. divadla Hanuš Thein (1904 Pardubice-1974 Praha).

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bohdaneč

Město 8 km SZ, modlitebna údajně existovala v polovině 19. stol.

Brozany

3 km SSV, synagoga doložena v 18.-19. stol.

Býšť

14 km SV, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Dašice

Městečko 10 km V, synagoga snad z r. 1822 zbořena mezi lety 1970 a 1975.

Holice

Město 15 km SVV, modlitebny využity jako obytné místnosti, hřbitov z r. 1913, rodiště režiséra a herce Jana Kačera (1936).

Chvojenec

14 km SV, modlitebna údajně existovala v polovině 19. stol.

Další významná místa:

Lány na Důlku

Ve vsi Lány na Důlku (7 km Z) pohřbeno 12 vězňů - obětí železničního transportu z Osvětimi v lednu 1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.