Informace o projektu holocaust.cz

Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu. Jeho cílem je všem zájemcům o danou problematiku poskytnout spolehlivé a ověřené informace. Editoři portálu kladou důraz na to, aby události holocaustu byly především podnětem k přemýšlení o dějinách i současnosti. Portál byl spuštěn v roce 2001 a od té doby patří k nejrozsáhlejším zdrojům informací o holocaustu v češtině. Tematicky se soustřeďuje zejména na oblast českých zemí, zasazuje však události v této oblasti do celkového evropského kontextu.

CO NA HOLOCAUST.CZ NAJDETE?

Portál holocaust.cz přináší přehledné dějiny nacistického rasového pronásledování a genocidy se zaměřením na území dnešní České republiky, respektive Protektorátu Čechy a Morava. Nedílnou součástí je též zařazení této kapitoly českých dějin do celoevropského kontextu. Nechybí zde vysvětlení základních pojmů, chronologický přehled, ale také články k dílčím historickým událostem. Pozornost je věnována oběma skupinám osob pronásledovaných na základě nacistické rasové politiky – Židům i Romům a Sintům. Prostřednictvím osobních příběhů v kapitole nazvané Od čísel k příběhům je na období první republiky a protektorátu nahlíženo skrz osobní příběhy. Tento pohled na dějiny je pak doplněn také díky výběru ze vzpomínek pamětníků.

DATABÁZE OBĚTÍ a Databáze dokumentů

Důležitou součástí portálu holocaust.cz je databáze obětí nacistického rasového pronásledováni v českých zemích a rozsáhlá databáze digitalizovaných archivních dokumentů týkajících se zejména jednotlivých obětí. Tyto prameny také pomáhají rozšířit dějiny holocaustu o příběhy běžných lidí a rodin.

Databáze obětí byla vytvořena Institutem Terezínské iniciativy ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze a Památníkem Terezín. Od roku 2013 je umístěna na serveru Židovského muzea v Praze, jako součást společného datového centra Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy.

CO DATABÁZE OBĚTÍ OBSAHUJE?

Databáze obětí obsahuje stručné údaje o všech vězních terezínského ghetta deportovaných z českých zemí, Německa, Rakouska, Nizozemí, Dánska, Slovenska a těch, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války s pochody smrti (tzv. evakuační transporty). Dále je zde možno nalézt informace o těch, kteří byli z českých zemí deportováni do Lodže, Osvětimi, Minsku a Ujazdówa nebo vězněni v koncentračním táboře Mauthausen. Nejnovější část databáze tvoří jména vězněných v tzv. „Cikánském táboře I“ v Letech u Písku.

Volně přístupná část Databáze neobsahuje informace o přeživších, ty jsou uloženy v neveřejné části databáze a jsou dostupné pouze na dotaz.

Veřejná část Databáze obětí obsahuje informace o téměř 125 000 osobách a jejich osudu, na 140 000 autentických digitalizovaných dokumentů a 30 000 portrétních fotografií, vracejících obětem jejich tváře.

Projekt byl zahájen Terezínskou iniciativou, sdružením bývalých terezínských vězňů a dalších rasově pronásledovaných Židů z Čech a Moravy. V současnosti je provozován Institutem Terezínské iniciativy.

Způsob užívání a psaní výrazů Žid a žid, stejně jako Cikán a Rom, v textech a materiálech publikovaných na portálu holocaust.cz vysvětlujeme v Ediční poznámce.

PORTÁL HOLOCAUST.CZ PODPOŘILI

Vývoj rozsáhlého portálu by nebyl možný bez laskavé finanční či odborné podpory řady institucí:

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.