Informace o projektu holocaust.cz

Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu. Jeho cílem je školám a široké veřejnosti poskytnout spolehlivé informace a zároveň vytvořit prostředí, v němž je možné holocaust studovat a interpretovat. Editorům portálu jde o to, aby holocaust byl především podnětem k přemýšlení o dějinách i současnosti. Návštěvníci webu si z různorodých pramenů a střípků dochovaných informací mohou, podobně jako historici či genealogové, sestavit vlastní prezentace o holocaustu či například rodinné album.

Co na holocaust.cz najdete?

Zcela unikátní kombinaci textů o holocaustu a autentických pramenů různého charakteru: od vzpomínek pamětníků, přes dokumenty, dobové novinové články nebo vyhlášky omezující práva Židů v Protektorátu Čechy a Morava, online výstavy - například k připomenutí říšského pogromu zvaného Křišťálová noc v českém a moravském pohraničí, po odborné texty a vzdělávací projekty. 

Databáze obětí

Důležitou součástí portálu holocaust.cz je databáze obětí holocaustu v českých zemích a rozsáhlá databáze digitalizovaných archivních dokumentů týkajících se zejména jednotlivých obětí. Tyto prameny také pomáhají rozšířit dějiny holocaustu o příběhy zcela normálních lidí a rodin.

Databáze obětí byla vytvořena Institutem Terezínské iniciativy ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze a Památníkem Terezín. Od roku 2013 je umístěna na serveru Židovského muzea v Praze, jako součást společného datového centra Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy.

Co Databáze obětí obsahuje?

Databáze obsahuje stručné údaje o všech vězních terezínského ghetta deportovaných z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a těch, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války s pochody smrti (tzv. evakuační transporty). Dále máme informace o Židech, kteří byli z českých zemí deportováni přímo do Lodže, Osvětimi, Minsku a Ujazdówa. Interní systém zahrnuje záznamy osob zavražděných během holocaustu-šoa, ale také těch, kteří se dožili osvobození v květnu 1945. Veřejná část Databáze obětí obsahuje informace o více než 125 000 osobách a jejich osudu, na 130 000 autentických digitalizovaných dokumentů a 30 000 portrétních fotografií, vracejících obětem jejich tváře.


Portál byl spuštěn v roce 2001 a od té doby patří k nejrozsáhlejším zdrojům informací o holocaustu v četině.

Projekt byl zahájen Terezínskou iniciativou, sdružením bývalých terezínských vězňů a dalších rasově pronásledovaných Židů z Čech a Moravy. V současnosti je provozován Institutem Terezínské iniciativy.Způsob užívání a psaní výrazů Žid a žid, stejně jako Cikán a Rom, v textech a materiálech publikovaných na portálu holocaust.cz vysvětlujeme v Ediční poznámce.

Portál www.holocaust.cz podpořili

Vývoj rozsáhlého portálu by nebyl možný bez laskavé finační či odborné podpory řady institucí:
  

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.