Označování vkladních knížek Židů

Od února 1940 bylo při výplatách z vkladních knížek Poštovní spořitelny nutné zkoumat, je-li klient židovského původu. Dělo se tak na základě vyplňovaných dotazníků, které existovaly ve dvou verzích: pro nežidy a pro Židy, kteří museli prohlásit, že ze své vkladní knížky a ostatních účtů nevybrali více než povolených 1500 korun během sedmi dnů.

7. března 1940 vydalo ministerstvo dopravy vyhlášku o zajištění židovského majetku. Součástí nařízení byl pokyn k označení vkladních knížek Poštovní spořitelny výrazným písmenem N židovských majitelů a písmenem A nežidovských majitelů. Jen o několik dní později bylo ustanovení rozšířeno na nežidovské manžele Židů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.